موتور القایی

فایل های شبیه سازی شده با نرم افزار Matlab

شبیه سازی کنترل ولتاژ موتور القایی تکفاز به کمک اینورتر در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

شبیه سازی کنترل ولتاژ موتور القایی تکفاز به کمک اینورتر در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

در این مدلسازی یک موترو القائی تکفاز با سیم پیچ اصل و سیم پیچ کمکی شبیه سازی شده است. سیم پیچ اصلی موتور مستقیما به برق 110 ولت متصل شده و سیپ پیچ کمکی توسط یک اینورتر IGBT پل H که به یک یکسو ساز متصل است تغذیه می شود. مقدار اندازه و فاز مرجع بع سیم پیچ کمکی اعمال می...

ادامه مطلب
شبیه سازی درایو تغذیه موتور القایی تکفاز به کمک کنترل برداری در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

شبیه سازی درایو تغذیه موتور القایی تکفاز به کمک کنترل برداری در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

در این مدلسازی یک موتور القائی تک فاز 1.4 اسب بخار 110 ولت و 60 هرتز شبیه سازی شده است که توسط یک اینورتر کنترل شده با جریان تعذیه می شود. حلقه کنترل سرعت از یک تنطیم کننده تناسبی - انتگرال - مشتق گیر استفاده می کند. شار موتور توسط جریان محور مستقیم کنترل می شود. در...

ادامه مطلب
شبیه سازی وارد مدار شدن دیزل ژنراتور با ایجاد اتصال کوتاه در شبکه در نرم افزارMATLAB

شبیه سازی وارد مدار شدن دیزل ژنراتور با ایجاد اتصال کوتاه در شبکه در نرم افزارMATLAB

در این شبیه سازی یک شبکه 25KV که بصورت مدار معادل R-L مدلسازی شده است به کمک یک ترانسفورماتور 6 مگاولت آمپر موتور القائی سه فاز را تغذیه می کند. پس از این که اتصال کوتاه سه فاز به زمین در محل خط واقع می شود دیژنکتور شبکه زا قطع می کند و دیزل ژنراتور جهت تغذیه موتور...

ادامه مطلب
بررسی تاثیر اشباع در موتور القایی سه فاز در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

بررسی تاثیر اشباع در موتور القایی سه فاز در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

این شبیه سازی تاثیر اشباع را در یک موتور القایی سه فاز در شرایط کاری مختلف نشان می دهد. در مدلسازی از دور موتور القایی سه فاز مختلف استفاده شده است که یکی دارای اشباع و دیگری خطی است. هر دور 150 اسب بخار، 460 ولت و 1800 دور بر دقیقه ای هستند. استاتور هر دو موتور به یک...

ادامه مطلب
کنترل دور موتور القایی به کمک اینورتر در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

کنترل دور موتور القایی به کمک اینورتر در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

در این شبیه سازی یک موتور القایی 3 اسب بخار 220 ولت 1725 دور بر دقیقه به کمک اینورتر PWM سینوسی کنترل دور می شود. اینورتر PWM به کمک بلوک استاندارد محیط سیمولینک ساخته شده است. بار اعمال شده به ماشین بصورت ثابت در نظر گرفته شده و به اندازه مقدار نال می باشد. <div...

ادامه مطلب
مقایسه عملکرد موتور القایی تکفاز با خازن راه انداز و موتور القایی تکفاز با خازن دائمی در سیمولینک متلب

مقایسه عملکرد موتور القایی تکفاز با خازن راه انداز و موتور القایی تکفاز با خازن دائمی در سیمولینک متلب

در این شبیه سازی عملکرد موتور القایی تکفاز مدلسازی شده است. در این مدل دو موتور القایی تکفاز که موتور بالایی دارای خازن راه انداز و موتور پائینی دارای خازن دائمی است نمایش داده شده است و قصد داریم عماکرد این دو موتور را با هم مقایسه کنیم. هر یک از موتور ها 1/4 اسب...

ادامه مطلب
طراحی اینورتر برای سلول های فتو ولتائیک (PV) جهت تغذیه موتور القایی

طراحی اینورتر برای سلول های فتو ولتائیک (PV) جهت تغذیه موتور القایی

در این شبیه سازی تعداد 5 سلول خورشیدی ایده آل به ورودی یک مبدل Boost اعمال می شوند، خروجی این مبدل Boost به یک اینورتر IGBT اعمال می شود. باری که به اینورتر متصل می شود یک موتور القائی 4KW است. در خروجی مقدار جریان روتور استاتور و همچنین سرعت موتور برای موتور القائی...

ادامه مطلب
طراحی و تنظیم کنترلر PID جهت کنترل موتور توسط نرم افزار متلب و سیمولینک

طراحی و تنظیم کنترلر PID جهت کنترل موتور توسط نرم افزار متلب و سیمولینک

فایل اسکریپت pid-intro نحوه کار با object ها را در نرم افزار متلب نمایش می دهد و همچنین چگونگی تنظیم پارامتر های PID کنترلر ها از طریق Command Line را نمایش می دهد. فایل اسکریپت Gain-scheduling نحوه گسترش PID کنترلر ها را جهت Gain نشان می دهدو این فایل در مدل حلقه باز...

ادامه مطلب
کنترل برداری ماشین القایی توسط اینورتر SVPWM

کنترل برداری ماشین القایی توسط اینورتر SVPWM

در این شبیه سازی گشتاور شار مغناطیسی توسط یک فیدبک حلقه بسته از جریان ها و سرعت ماشین کنترل می شود. بیشتر کنترلر ها از نوع PI با پارامتر های کنترل اصلاح شده هستند. این شبیه سازی برای طراحی فرآیند کنترل موتور مناسب است. <div...

ادامه مطلب
مدلسازی و شبیه سازی ژنراتور القایی دوسوتغذیه (DFIG)همراه کنترل کننده PI در نرم افزار Matlab

مدلسازی و شبیه سازی ژنراتور القایی دوسوتغذیه (DFIG)همراه کنترل کننده PI در نرم افزار Matlab

در این شبیه سازی یک سیستم تبدیل انرژی بادی همراه ژنراتور القای دو سویه تغذیه DFIG  همراه کند کننده PI  برای مطالعه در مورد سرعت باد متغیر استفاده می شود . کنترل کننده PI  یک کنترل کننده پویا را برای ژنراتور ایجاد می کند . یک از اهداف این شبیه  سازی پیا کردن سرعت باد...

ادامه مطلب
شبیه سازی راه اندازی موتور القایی با استفاده از مبدل ماتریسی

شبیه سازی راه اندازی موتور القایی با استفاده از مبدل ماتریسی

امروزه، مبدل ماتريسی كه براي تبديل مستقيم AC به AC به كار مي رود، به دليل ويژگيهای مطلوبی كه دارد، مورد توجه ويژهاي قرار گرفته است. در اين مبدل از كليدهای كنترل شونده براي ايجاد ولتاژ  خرویجی با دامنه متغير و فركانس دلخواه استفاده ميشود و در مقايسه با مبدلهای متداول...

ادامه مطلب
شبیه سازی استفاده از موتور القایی به عنوان ژنراتور بادی در sumilink نرم افزار matlab

شبیه سازی استفاده از موتور القایی به عنوان ژنراتور بادی در sumilink نرم افزار matlab

در این فایل یک ماشین القایی به عنوان ژنراتور توربین بادی مورد استفاده قرار گرفته است.یک بلوک توربین ساده باری تبدیل سرعت باد به توان خروجی بر اساس مشخصه سرعت باد استفاده شده است.زمانی که سرعت باد بالاتر از حد مجاز یا کمتر از حد مجاز می شود توان اکتیو تولیدی برابر صفر...

ادامه مطلب
کنترل موتور القایی به روش کنترل گشتاور مستقیم DTC

کنترل موتور القایی به روش کنترل گشتاور مستقیم DTC

موتورهاي القايي بطور گسترده در صنعت بكار گرفته مي شوند. در بسياري از كاربردها لازم است كه مشخصات موتور مانند سرعت، گشتاور و … كنترل شوند، بطوريكه متغيرهاي ذكر شده بصورت مطلوب محقق شود و رفتار ديناميكي مورد نياز بدست آيد. بدين منظور روشهاي كنترلي جديدي مطرح شده اند....

ادامه مطلب
شبیه سازی موتور القایی و کنترل سرعت آن به روش بدون سنسور مبتنی بر تخمین گر (با استفاده از شبکه های عصبی)

شبیه سازی موتور القایی و کنترل سرعت آن به روش بدون سنسور مبتنی بر تخمین گر (با استفاده از شبکه های عصبی)

امروزه به منظور بالابردن ضـريب اطمينـان سيـستم هاي درايو، محدوديتهای موجود در محـيط های صنعتی ، كاهش هزينه و اندازه كلي سيستم درايو،  روشهای كنترل موتور القايی بدون سنسور بـه طـور گسترده ايی در حال گسترش مي باشند و به همين دليل تخمين سرعت و حذف سنـسور سـرعت از مسائل...

ادامه مطلب