آموزش جامع ادوات FACTS در Matlab

با عضویت ویژه در سایت MatlabFile به تمامی آرشیو فایل های موجود دسترسی پیدا کرده و قادر به دریافت تمام فایل های اجرایی متلب و آموزش های ویدیویی ارائه شده در این سایت خواهید بود.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربری

بخش ها: 6
مدت زمان:  3 ساعت و 50 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: تالیف گروهی
کد فایل: MRN2960

پاسخ به سوالات

از مهمترین ویژگی های پاسخ سوالات کاربران و پشتیبانی علمی از آنها حتی بعد از گذشت یک سال است ! اگر سوالی در توان علمی ما باشد حتما به آن پاسخ می دهیم وگرنه به نمایش عمومی می گذاریم تا دیگر کاربران و اساتید پاسخ سوال شما را بدهند.

فایل اجرائی

در تمام فایل های که از سایت دریافت می کنید فایل اجرایی که در فیلم مشاهده می کنید وجود دارد و می توانید اطمینان حاصل کنید که حتما می توانید آموزش داخل فیلم را اجرا کنید.

Update

با توجه به سوالات و نظرات کاربران و برای بسته های جامع با فاصله زمانی مشخص آبدیت ارائه می شود و کاربران که حتی قبلا بسه را خریداری کرده اند می توانند از پنل کاربری خود فایل را دانلود کنند

تعداد مثال ها

تعداد دقیقه های آموزش

تعداد پشتیبانان

%

رضایت کاربران

بخش اول: آشنایی با UPFC کنترل کننده جامع توان

بخش دوم: آشنایی با اصول کار UPFC

بخش سوم: توپولوژی کلیدزنی UPFC

بخش چهارم: بررسی سیستم کلیدزنی UPFC

بخش پنجم: ارتباط UPFC با PowerGUI

بخش ششم: بررسی پارامترهای PowerData در UPFC

◄ ولتاژ نامی و فرکانس خط
◄ ظرفیت نامی مبدل موازی
◄ مقاومت و سلف توالی مثبت مبدل
◄ مقدار اولیه فاز در جریان توالی مثبت
◄ ظرفیت نامی مبدل سری
◄ ولتاژ نامی پیوند DC
◄ خازن کل پیوند

بخش هفتم: بررسی پارامتر های Control Paramets Shunt Converter

◄ مشخص کردن حالت کاری
◄ سیگنال کنترل خارجی
◄ ولتاژ مرجع رگولاتور
◄ نرخ ماکزیمم تغییر ولتاژ
◄ راکتانس افقی
◄ بهره رگولاتور ولتاژ AC
◄ توان راکتیو مرجع
◄ بهره رگولاتور PI ولتاژ DC
◄ بهره حلقه تنظیم داخلی

بخش هشتم: بررسی پارامتر های Control Paramets Series Converter

◄ کلید ByPass
◄ مشخص کردن حالت کاری
◄ سیگنال کنترل خروجی
◄ مشخص کردن مولفه های محور مستقیم و محور عمودی
◄ نرخ ماکزیمم ولتاژ Vref و Vqref

بخش نهم: برسی ورودی و خروجی UPFC کنترل کننده جامع توان

بخش دهم: بررسی یک مثال از UPFC در نرم افزار Matlab

کنترل کننده یکپارچه توان UPFC فراگیرترین عضو سیستم های انتقال AC قابل انعطاف FACTS است که از الکترونیک قدرت برای کنترل پخش توان در شبکه های قدرت استفاده می کند. UPFC از ترکیب یک کنترل کننده موازی STATCOM و یک کنترل کننده سری SSSC که از طریق یک شین DC به هم متصل شده اند، استفاده می کنند.
این توپولوژی FACTD قابلیت انعطاف بیشتری نسبت به SSSC در کنترل توان اکتیو و راکتیو خط ارائه می دهد زیرا در این توپولوژِ می توان توان اکتیو را از مبدل موازی به مبدل سری از طریق باس DC انتقال داد. بر خلاف SSSC که ولتاژ تزریق شده Vs مجبور است عمود بر جریان خط I باقی بماند، ولتاژ تزریق شده Vs هم اکنون می تواند هر زاویه ای نسبت به جریان خط داشته باشد.
بلوک (Phasor Type) و UPFC یک UPFC مبتنی بر IGBT را مدل می کند. با این وجود از آنجایی که جرئیات اینورتر و هارمونیک ها ارائه نمی شود. می توان از آن برای مدل کردن UPFC مبتنی بر GTO در مطالعات پایداری گذرا استفاده کرد.
بلوک UPFC یک مدل فیزوری است که شامل نمایش با جزئیات الکترونیک قدرت نمی شود. شما بایستی از آن با روش شبیه سازی فازوری که از طریق بلوک PowerGUI فعال می شود، استفاده نمایید. می توان از این بلوک در سیستم های قدرت سه فاز همراه با ژنراتورهای سنکرون، موتورها، بار های دینامیکی و دیگر سیستم های FACTS و DR (منابع پراکنده) برای انجام مطالعات پایداری گذرا مشاهده اثر UPFC بر نوسانات الکترومکانیکی و ظریفت انتقال در فرکانس اصلی استفاده نمود.

ویدیو معرفی بخش اول

بخش اول: آشنایی با SVC جبرانگر استاتیکی توان راکتیو

بخش دوم: آشنایی با اصول عملکرد SVC

بخش سوم: توپولوژی کلیدزنی SVC

بخش چهارم: بررسی سیستم کنترلی SVC

بخش پنجم: ارتباط SVC و PowerGUI

بخش ششم: مشخصه V-I مربوط به SVC

بخش هفتم: پاسخ دینامیکی SVC

بخش هشتم: بررسی پارامتر های Power Data در SVC

◄ صرف نظر از جریان توالی منحنی
◄ تعیین ولتاژ نامی و فرکانس
◄ توان مبنای سه فاز
◄ ماکریمم توان راکتیو
◄ تعیین تاخیر زمانی تریستورها

بخش نهم: بررسی پارامتر های حالت کنترلی در SVC

◄ تعیین مد کاری
◄ تعیین ولتاژ خارجی به عنوان Reference
◄ تعیین ولتاژ داخلی به عنوان Reference
◄ تعیین راکتانس افتی
◄ تعیین بهره های رکولاتور ولتاژ
◄ تعیین سوسپتانس مرجع

بخش دهم: بررسی ورودی ها و خروجی های SVC در Matlab

بخش یازدهم: بررسی یک مثال از SVC در Matlab

شرح دوره

جبرانگر استاتیکی توان راکتیو (SVC) یکی از ادوات موازی خانواده سیستم های انتقال AC قابل انعطاف (FACTS) است که از الکترونیک قدرت برای کنترل پخش توان و بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت استفاده می کند. SVC ولتاژ را در ترمینال های خود با کنترل میزان توان راکتیو تزریق شده به یا جذب شده از سیستم قدرت تنظیم می نماید. هنگامی ولتاژ سیستم کوچک است، SVC توان راکتیو تولید می کند (SVC خازنی). زمانیکه ولتاژ سیستم بزرگ است، این وسیله توان راکتیو را جذب می نماید (SVC سلفی). تغییر توان راکتیو با کلیدزنی بانک های خازنی و بامک سلفی سه فاز متصل شده به سمت ثانویه توانسفورماتور کوپلینگ انجام می شود. هر بانک خازنی توسط سه سوئیچ تریستوری روشن و خاموش می گردد (خازن سوئیچ شده با تریستور TSC) و یا از نوع فاز کنترل شده هستند (راکتور کنترل شده با تریستور TCR).
بلوک (Phasor Type) و SVC یک مدل فازوری است و شما بایستی از آن با روش شبیه سازی فازوری که از طریق بلوک PowerGUI فعال می شود، استفاده نمایید. می توان از این بلوک در سیستم های FACTS و DR (منابع پراکنده) برای انجام مطالعات پایداری گذرا و مشاهده اثر SVC بر نوسانات الکترومکانیکی و ظرفیت انتقال استفاده نمود. ایم مدل شامل نمایش با جرئیات الکترونیک قدرتريال سیستم اندازه گیری یا سیستم همزمان کننده نمی شود. این سیستم ها توسط توابع تبدیل ساده ای تقریب زده می شوند که منجر به نمایش صحیح در فرکانس اصلی سیستم می گردد.
بلوک Statcom یک مدل فازوری است که شامل نمایش با جزئیات الکترونیک فدرت نمی شود. شما بایستی از آن با روش شبیه سازی فازوری که از طریق بلوک PowerGUI فعال می شود، استفاده نمایید. می توان از این بلوک در سیستم های قدرت سه فاز همراه با ژنراتور های سنکرون، موتورها، بارهای دینامیکی و دیگر سیستم های Facts و DR (منابع پراکنده) برای انجام مطالعات پایداری گذرا و مشاهده اثر Statcom بر نواسانات الکترومکانیکی و ظرفیت انتقال در فرکانس اصلی استفاده نمود.

ویدیو معرفی بخش دوم

بخش اول: آشنایی با Statcom جبرانگر سنکرون استاتیکی سه فاز

بخش دوم: آشنایی با اصول Statcom

بخش سوم: توپولوژی کلید زنی Statcom

بخش چهارم: بررسی سیستم کنترلی Statcom

بخش پنجم: ارتباط Statcom و PowerGUI

بخش ششم: مشخصه V-I مربوط به Statcom

بخش هفتم: مقایسه Statcom و SVC

بخش هشتم: بررسی پارامتر های حالت Power Data در Statcom

◄ ولتاژ خطی و فرکانس
◄ توان نامی
◄ RوL امپدانس Converter
◄ جریان اولیه Converter
◄ ولتاژ نامی پیوند DC
◄ تعیین ظرفیت پیوند DC

بخش نهم: بررسی پارامتر های حالت کنترلی در Statcom

◄ تعیین مدکاری Statcom
◄ تعیین ولتاژ Reference
◄ تعیین ماکزیمم Rate تغییر ولتاژ Reference
◄ تعیین راکتانس افتی
◄ تعیین بهره برداری رگولاتور PI ولتاژ AC
◄ تعیین توان راکتیو مرجع
◄ تعیین ماکزیمم Rate تغییر توان راکتیو مرجع
◄ تعیین بهره رگولاتور PI ولتاژ DC
◄ بهره حلقه تنظیم جریان داخلی

بخش دهم: بررسی ورودی ها و خروجی های Statcom در Matlab

بخش یازدهم: بررسی یک مثال از Statcom در Matlab

شرح دوره

جبرانساز سنکرون سری Statcom یکی از ادوات موازی خانواده سیستم های انتقال AC قابل انعطاف (ّFACTS) است که از الکترونیک قدرت برای کنترل پخش توان و بهبود پایداری گذرا در شبکه های قدرت استفاده می نماید. STATCOM ولتاژ را در ترمینال خود با کنترل میزان کوچک است، Statcom توان راکتیو تولید می کند (Statcom خازنی)، زمانیکه ولتاژ سیستم بزرگ است، این وسیله توان راکتیو را جذب می نماید (STATCOM سلفی).
بلوک (Phasor Type) و Statcom یک Statcom مبتنی بر IGBT (ولتاژ DC ثابت) را مدل می کند. با این وجود از آنجایی که جزئیات اینورتر و هارمونیک ارائه نمی شود. می توان از آن برای مدل کردن Statcom مبتنی ب GTO در مطالعات پایداری گذرا استفاده کرد. یک مدل با جزئیات Statcom مبتنی بر GTO در فایل power_statcom_gto48p آورده شده است.
بلوک Statcom یک مدل فازوری است که شامل نمایش با جزئیات الکترونیک فدرت نمی شود. شما بایستی از آن با روش شبیه سازی فازوری که از طریق بلوک PowerGUI فعال می شود، استفاده نمایید. می توان از این بلوک در سیستم های قدرت سه فاز همراه با ژنراتور های سنکرون، موتورها، بارهای دینامیکی و دیگر سیستم های Facts و DR (منابع پراکنده) برای انجام مطالعات پایداری گذرا و مشاهده اثر Statcom بر نواسانات الکترومکانیکی و ظرفیت انتقال در فرکانس اصلی استفاده نمود.
Statcom وظیفه مشابهی با SVC انجام دهد. با این وجود در ولتاژ های پایینتر از محدوده تنظیم ولتاژ نامی، Stastcom می توان راکتیو بیشتری نسبت به SVC تولید کند. این مسئله به این دلیل است که توان خازنی ماکزیمم تولید شده توسط یک SVC متناسب با مجدور ولتاژ سیستم است (سوسپتانس ثابت) در حالیکه توان خازنی ماکزیمم تولید شده توسط یک Statcom بصورت خطی با ولتاژ کاهش می یابد (جریان ثابت). این قابلیت یعنی فراهم کردن توان راکتیو خازنی بیشتر در طول یک خطا یک مزیت مهم Statcom نسبت به SVC می باشد. بعلاوه Statcom معمولا پاسخ سریعتری نسبت به SVC نشان می دهد زیرا با مبدل منبع ولتاژ، Statcom دارای تاخیر متناظر با آتش تریستور نمی باشد.

ویدیو معرفی بخش سوم

بخش اول: آشنایی با SSSC جبرانگر سری سنکرون استاتیکی

بخش دوم: آشنایی با اصول عملکرد SSSC

بخش سوم: توپولوژی کلیدرنی SSSC

بخش چهارم: بررسی سیستم کنترلی SSSC

بخش پنجم: ارتباط SSSC و PowerDate

بخش ششم: بررسی پارامتر های حالت PowerDate

◄ ولتاژ نامی و فرکانس
◄ توان نامی
◄ R و L امپدانس Converter
◄ جریان اولیه Converter
◄ ولتاژ نامی پیوند DC
◄ تعیین ظرفیت پیوند DC

بخش هفتم: بررسی پارامتر های حالت کنترلی در SSSC

◄ بررسی وضعیت کلید بایپس
◄ تعیین ولتاژ رفرنس برای Vq و Vd
◄ تعیین ماکزیمم تغییر ولتاژ Reference
◄ بهره های رگولاتور PI ولتاژ تزریق شده
◄ بهره رگولاتور PI ولتاژ DC

بخش هشتم: بررسی ورودی ها و خروجی SSSC در Matlab

بخش نهم: بررسی یک مثال از SSSC در Matlab

شرح دوره

جبرانگر سری سنکرون استاتیکی (SSSC) یکی از ادوات سری خانواده سیستم های انتقال AC قابل انعطاف (FACTS) است که از الکترونیک قدرت برای کنترل پخش توان و بهبود میرایی نوسان توان در شبکه های قدرت استفاده نمایید. SSSC یک ولتاژ Vs را بصورت سری به خط انتقالی که به آن متصل شده است، تزریق می کند.
از آنجایی که SSSC از هیچ منبع توان اکتیوی استفاده نمی کند، ولتاژ تزریق شده باید عمود بر جریان خط باقی بماند. با تغییر دامنه Vq ولتاژ تزریق شده عمود بر جریان، SSSC وظیفه یک جبرانگر راکتانس متغیر، یا خازنی یا سلفی، را انجام می دهد.
بلوک SSSC یک مدل فازوری است که شامل نمایش با جزئیات الکترونیک فدرت نمی باشد. شما بایستی از آن با روش شبیه سازی فازوری که از طریق بلوک PowerGUI فعال م شود، استفاده نمایید. می توان از این بلوک در سیستم های قدرت سه فاز همراه با ژنراتور های سنکرون، موتور ها، بار های دینامیکی و دیگر سیستم های FACTS و DR (منابع پراکنده) برای انجام مطالعات پایداری گذرا و مشاهده اثر SSSC ب نوسانات الکترومکانیکی و ظرفیت انتقال در فرکانس اصلی استفاده نمود.

ویدیو معرفی بخش چهارم

بخش اول: آشنایی با ترانسفورماتور تنظیم کننده فاز OLTC

◄ بررسی ساختار ترانسفورماتور تنظیم کننده فاز OLTC
◄ بررسی روش عملکرد ترانسفورماتور تنظیم کننده فاز OLTC
◄ بررسی تاخیر زمانی ترانسفورماتور تنظیم کننده فاز OLTC

بخش دوم: بررسی پارامتر های ترانسفورماتور تنظیم کننده فاز OLTC

◄ ولتاژ نامی خط، توان و فرکانس
◄ امپدانس اتصال کوتاه ترانسفورماتور
◄ تعیین تلفات آهنی و جریان مغناطیس شوندگی
◄ تعیین تعداد Tap
◄ تعیین موفقیت اولیه Tap
◄ نعیین تاخیر زمانی Tap
◄ مقدار اولیه فاز و جریان توالی مثبت

بخش سوم: بررسی ورودی ها و خروجی های ترانسفورماتور تنظیم کننده فاز OLTC

بخش چهارم: بررسی یک مثال از ترانسفورماتور تنظیم کننده فاز OLTC در نرم افزار Matlab

شرح دوره

یک ترانسفورماتور دو سیم پیچه یا اتوترانسفورماتور سه فاز که از تپ چنجر های زیر OLTC برای تنظیم ولتاژ در سیستم انتقال یا توزیع استفاده می کند، مورد استفاده قرار می گیرد. کنترل ولتاژ در یک سیستم انتقال ابتدا بر پخش توان راکتیو اثر خواهد گذاشت که این مسئله بر محدوده های انتقال توان اثر می گذارد. هر چند که ترانسفورماتور تنظیم کننده قابلیت انعطاف و سرعت مشابهی با ادوات FACTS مبتنی بر الکترونیک قدرت فراهم نمی کند، اما می توان آن را به عنوان یک کنترل کننده پخش توان اساسی در نظر گرفت. دلیل اینکه این ترانسفورماتور در کتابخانه FACTS قرار دارد نیز همین موضوع است. عملکرد ترانسفورماتور تنظیم کننده را می توان با استفاده از تپ چنجر مبتنی بر تریستور بجای تپ چنجر مکانیکی ارتقا دادو از آنجایی که این مدل یک مدل فازوری است که جزئیات کموتاسون جریان از یک تپ به تپ بعدی را پیاده سازی نمی کند، می توان از آن برای مدل کردن یک تپ چنجر مبتنی بر تریستور و پیاده سازی سیستم کنترلی شخصی خود با انتخاب گزینه External Control of OLTCدر منوی بلوک استفاده کرد.
OLTC ها از سوئیچ ها و مقاومت های (یا سلف های) اضافی برای انتقال جریان از تپ خروجی به تپ ورودی بدون قطع شدن جریان بار استفاده می کنند. در طول انتقال، تپ ها بطور موقت از طریق مقاومت ها یا سلف ها اتصال کوتاه می شوند. زمان انتقال در مقایسه با پروسه انتخاب تپ سریع است. از آنجایی که این بلوک مدل فازوری را برای مطالعه پایداری گذرای سیستم قدرت در محدوده چند ثانیه تا چند دقیقه پیاده سازی می کند، پروسه انتقال تپ مدل نشده و فرض می شود که انتقال تپ لحظه ای است.

ویدیو معرفی بخش پنجم

بخش اول: آشنایی با ترانسفورماتور شیفت دهنده فاز OLTC

◄ بررسی ساختار ترانسفورماتور شیفت دهنده فاز OLTC
◄ بررسی روش عملکرد ترانسفورماتور شیفت دهنده فاز OLTC
◄ بررسی تاخیر زمانی ترانسفورماتور شیفت دهنده فاز OLTC

بخش دوم: بررسی پارامتر های ترانسفورماتور شیفت دهنده فاز OLTC

◄ ولتاژ نامی خط، توان و فرکانس
◄ امپدانس اتصال کوتاه ترانسفورماتور
◄ تعیین تلفات آهنی و جریان مغناطیس شوندگی
◄ تعیین تعداد Tap
◄ تعیین موفقیت اولیه Tap
◄ نعیین تاخیر زمانی Tap
◄ مقدار اولیه فاز و جریان توالی مثبت

بخش سوم: بررسی ورودی ها و خروجی های ترانسفورماتور شیفت دهنده فاز OLTC

بخش چهارم: بررسی یک مثال از ترانسفورماتور شیفت دهنده فاز OLTC در نرم افزار Matlab

شرح دوره

ترانسفورماتور شیفت دهنده فاز که تب چنجر های زیر بار OLTC برای ایجاد شیفت فاز بین ولتاژ های سه فاز در دو باس در یم سیستم انتقال استفاده می کند، مورد استفاده قرار می گیرد. کنترل شیفت فاز در یک سیستم انتقال ابتدا بر پخش توان اکتیو اثر خواهد گذاشت. هر چند ترانسفورماتور شیفت دهنده فاز قابلیت انعطاف و سرعت مشابهی با ادوات FACTS مبتنی بر الکترونیک قدرت فراهم نمی کند، اما می توان آن را به عنوان یک ککنترل کننده پخش توان اساسی در نظر گرفت. دلیل اینکه این ترانسفورماتور شیفت دهنده فاز را می توان با استفاده از تپ چنجر مکانیکی ارتقا داد. از آنجایی که ایم مدل یک مدل فازوری است که جزئیات انتقال جریان از یک تپ به تپ بعدی را پیاده سازی نمی کند، می توان از آن برای مدل کردن یک شیفت دهنده فاز مبتنی بر تریستور استفاده نمود. همچنین می توان از این بلوک به همراه بلوک Three-Phase OLTC Regulating Transformer برای ساخت مدل فازوری توپولوژی های FACTS مبتنی بر ترانسفورماتور بسیار پیچیده تر استفاده نمود.
OLTC ها از سوئیچ ها و مقاومت های (یا سلف های) اضافی برای انتقال جریان از تپ خروجی به تپ ورودی بدون قطع شدن جریان بار استفاده می کنند. در طول انتقال، تپ ها بطورموقت از طریق مقاومت ها یا سلف ها اتصال می شوند. زمان انتقال در مقایسه با پروسه انتخاب تپ سریع است. از آنجایی که این بلوک مدل فازوری را برای مطالعه پایداری گذرای سیستم های قدرت در محدوده چند ثانیه تا چند دقیقه پیاده سازی می کند، پروسه انتقال مدل نشده و فرض می شود که انتقلا تپپ لحظه ای است.

ویدیو معرفی بخش ششم

0 نظر

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *