مبدل ماتریسی

فایل های شبیه سازی شده با نرم افزار Matlab

شبیه سازی مبدل ماتریسی غیر مستقیم

شبیه سازی مبدل ماتریسی غیر مستقیم

در طی دو دهه اخیر، توسعه مدارها و تجهیزات توان بالا شرایط تجدیدنظر در مورد استفاده از تکنولوژی تبدیل توان مستقیم ac/ac را فراهم کرده است. در این بین مبدل‌های ماتریسی از اهمیت ویژه ای بر خوردارند. مبدل‌های ماتریسی به دو گروه مبدل‌های ماتریسی مستقیم (DMC) و مبدل‌های...

ادامه مطلب
شبیه سازی راه اندازی موتور القایی با استفاده از مبدل ماتریسی

شبیه سازی راه اندازی موتور القایی با استفاده از مبدل ماتریسی

امروزه، مبدل ماتريسی كه براي تبديل مستقيم AC به AC به كار مي رود، به دليل ويژگيهای مطلوبی كه دارد، مورد توجه ويژهاي قرار گرفته است. در اين مبدل از كليدهای كنترل شونده براي ايجاد ولتاژ  خرویجی با دامنه متغير و فركانس دلخواه استفاده ميشود و در مقايسه با مبدلهای متداول...

ادامه مطلب