آموزش عملیات ماتریسی و برداری برای مهندسین کنترل در Matlab

با عضویت ویژه در سایت MatlabFile به تمامی آرشیو فایل های موجود دسترسی پیدا کرده و قادر به دریافت تمام فایل های اجرایی متلب و آموزش های ویدیویی ارائه شده در این سایت خواهید بود.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربری

مدت زمان:  80 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: حامد چنارانی
نام فایل: HCM2575

حامد چنارانی

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

در این بخش از آموزش به مباحث مربوط به بردارها و ماتریس ها که مباحث پایه ای در مهندسی برق و به ویژه در گرایش کنترل می-باشد، پرداخته ایم. تقریبا همه مباحث کنترلی با ماتریس¬ها و بردارها (به عنوان مثال فرم فضای حالت یک سیستم) سروکار دارند؛ لذا نحوه برنامه نویسی به صورت ماتریسی در نرم افزار متلب بسیار اهمیت دارد. ادامه فرآیند آموزش به معرفی اعداد مختلط و فرم قطبی آن¬ها و نحوه مقدار دهی و دستورات مربوطه در نرم افزار 2017 Matlab اختصاص یافته است. از دیگر مواردی که در مهندسی کنترل اهمیت بسیار زیادی دارد، موضوع معادله مشخصه یک سیستم است که می¬توان آن را از روی ماتریس حالت (در فرم فضای حالت سیستم) بدست آورد. در این آموزش به نحوه محاسبه معادله مشخصه سیستم اشاره شده است. همچنین، دستورات مربوط به محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه متناظر با آن¬ها آموزش داده شده¬اند. در نهایت به معرفی مباحث مربوط به چندجمله¬ای¬ها پرداخته¬ایم. حاصل یک چند جمله¬ای به ازای یک مقدار اسکالر یا یک مقدار ماتریسی در نرم افزار Matlab 2017 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تمامی عملیات ریاضی در مورد چند جمله¬ای ها نیز در محیط نرم افزار آموزش داده شده¬اند.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین برق و مکانیک.

دانشجویان رشته ‏‏ی ریاضی

فهرست مطالب

آموزش عملیات ماتریسی و برداری برای مهندسین کنترل در Matlab 2017

◄ تعریف بردارها و ماتریس‏ها و عملگرهای ماتریسی
◄ ترانهاده یک ماتریس و بردار و محاسبه معکوس یک ماتریس
◄ محاسبه هر گونه نُرم ماتریس در نرم افزار Matlab
◄ محاسبه معادله مشخصه یک سیستم در Matlab
◄ محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه یک سیستم در Matlab
◄ نحوه ورود و کار با اعداد مختلط در Matlab
◄ محاسبه اندازه و فاز اعداد مختلط توسط Matlab
◄ معرفی فرم قطبی اعداد مختلط
◄ انجام عملیات ریاضی بر روی چند جمله‏ای‏ها در Matlab
◄ محاسبه یک چند جمله‏ای به ازای یک مقدار اسکالر یا ماتریسی در Matlab

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید