شبیه سازی خط انتقال HVDC به همراه تحلیل ماندگار و تحلیل گذرا در Matlab

این شبیه سازی تحلیل حالت ماندگار و تحلیل حالت گذرا (خطای اتصال کوتاه) مربوط به یک خط انتقال HVDC با توان ۵۰۰ مگاوات را نشان می دهد. این خط HVDC جهت انتقال توان شبکه AC 315kv و ۵۰۰۰ مگاولت آمپری استفاده می شود. مبدل AC به DC استفاده شده از نوع یکسوساز ۶ پالس می باشد....

شبیه سازی استفاده از فیلتر هارمونیکی اکتیو (AHF) جهت تغذیه بار غیر خطی شبکه قدرت در Matlab

این مدلسازی یک فیلتر هارمونیکی اکتیو (AHF) استاندارد را شبیه سازی می کند. این فیلتر توسط اینورتر IGBT و سلف سری در سمت AC ساخته شده است. بار مورد استفاده متشکل از دو یکسوساز دیودی است. فیلتر AHF از یک PLL جهت تولید یک منبع جریان سینوسی مرجع استفاده می کند. جریان خطای...

شبیه سازی عملکرد پایدارساز سیستم قدرت (PSS) برای یک سیستم شامل دو منطقه در Matlab

در این شبیه سازی عملکرد پایدار ساز سیستم قدرت (PSS) در یک سیستم شامل دو منطقه در محیط سیمولینک متلب انجام می شود. سیستم مورد استفاده شامل دو منطقه متقارن که توسط دو خط ۲۳۰ کیلو ولت و ۹۰۰ مگا ولت آمپری است. نیروگاه های حرارتی دارای تنظیم کننده های سرعت هستند. بار ها...

شبیه سازی وارد مدار شدن دیزل ژنراتور با ایجاد اتصال کوتاه در شبکه در نرم افزارMATLAB

در این شبیه سازی یک شبکه ۲۵KV که بصورت مدار معادل R-L مدلسازی شده است به کمک یک ترانسفورماتور ۶ مگاولت آمپر موتور القائی سه فاز را تغذیه می کند. پس از این که اتصال کوتاه سه فاز به زمین در محل خط واقع می شود دیژنکتور شبکه زا قطع می کند و دیزل ژنراتور جهت تغذیه موتور...

شبیه سازی نوسانات زیر سنکرون (SSR) بعد از خطا در یک جبران ساز سری سیستم قدرت در MATLAB

سیستمی که شبیه سازی شده است یک سیستم استاندارد IEEE است که مطالعه نوسانات زیر سنکرون (SSR) بهد از خطا در جبران ساز سری سیستم قدرت روی آن انجام شده است. شبیه سازی در محیط سیمولینک نرم افزار متلب صورت گرفته است. این سیستم شامل یک ژنراتور ۶۰۰ مگا ولت آمپری و ۲۲ کیلو ولتی...

شبیه سازی کنترل غیر خطی یک ژنراتور سنکرون متصل به شین بی نهایت در نرم افزارMATLAB

در این شبیه سازی توسط یک کنترلر غیر خطی چند ورودی و چند خروجی یک ژنراتور سنکرون متصل شده به شین بی نهایت را کنترل می کنیم. کنترلر بصورت حلقه بسته و فیدبک دار عمل می کند. هدف کنترل زاویه توان روتور جهت ارتقای پایداری سیستم است. شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی...