شبیه سازی تاثیر اتصال کوتاه سه فاز بر عملکرد ژنراتور سنکرون متصل به شبکه قدرت در نرم افزار متلب

در این شبیه سازی یک ژنراتور سه فاز ۲۰۰ مگا ولت آمپری، ۱۳٫۸kv، ۱۱۲٫۵ دور در دقیقه توسط یک ترانسورماتور ۲۱۰ مگا ولت آمپری متصل شده است. در زمان T=0.1 ثانیه یک اتصال کوتاه سه فاز به زمین در باس ۲۳۰ کیلو ولتی واقع می شود. این اتصال بعد از ۶ سیکل در زمان T=0.2 ثانیه پاک می...

شبیه سازی ژنراتور سنکرون شش فاز متصل به یک شبکه سه فاز به همراه تحلیل خطا در سیمولینک متلب

در این شبیه سازی یک ژنراتور شش فاز ۱۰۰ کیلو ولت آمپری، ۲۴۰ ولتی و ۱۸۰۰ دور بر دقیقه به کمک یک ترانسفورماتوز سه فاز به شبکه ۲۴۰ ولتی با سطح اتصال کوتاه ۱۰ مگا ولت آمپر متصل شده است. ماشین تحت بار خالی در لحظه صفر راه اندازی می شود و در ثانیه ۴ فاز A از مدار قطع می شود...

مدلسازی قطع شبکه توسط دیژنکتور در محیط سیمولینک متلب

در این فایل مدل یک شبکه توزیع به همراه ترانسفورماتور توزیع، چندین بار و تعداد دیژنکتور شبیه سازی شده است. در این شبیه سازی ولتاژ و جریان عبوری از دیژنکتور به هنگام قطع شبکه تحت بار نمایش داده شده است شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید....

شبیه سازی یک اندوکتانس متغیر جهت اتصال به شبکه در نرم افزار متلب

در این مدلسازی یک اندوکتانس متغیر جهت اتصال به شبکه قدرت شبیه سازی شده است. در خروجی مقدار L، جریان فیلتر، ولتاژ فیلتر و ولتاژ هارمونیک پنجم نمایش داده شده است. شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. ? برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به...

شبیه سازی تاثیر خطای اتصال کوتاه بر روی دیژنکتور (Circuit Breaker) در سیمولینک متلب

در این شبیه سازی تاثیر خطای اتصال کوتاه برروی یک برکر نشان داده شده است. در شبیه سازی ار دو مدار مشابه استفاده شده است و در این دو مدار از دو مدل آرک Cassie و Mayr استفاده شده است. این مدل نشان می دید که هنگام اتصال کوتاه در شبکه چرا اتفاقی برای برکر رخ می دهد. شما...

مدلسازی بار دینامیکی تکفاز در سیمولینک نرم افزار متلب

در این شبیه سازی یک بار دینامیکی تکفاز در محیط سیمولینک متلب مدلسازی شده است. داخل بلوک Single phase dynamic load سه بخش قابل مشاهده است. بخش اول با عنوان measurement system که شامل بلوک اندازه گیری ولتاژ است که سیگنال مربوط را از محیط Simpower به محیط Simulink تبدیل...