شبیه سازی استفاده از موتور القایی به عنوان ژنراتور بادی در sumilink نرم افزار matlab

در این فایل یک ماشین القایی به عنوان ژنراتور توربین بادی مورد استفاده قرار گرفته است.یک بلوک توربین ساده باری تبدیل سرعت باد به توان خروجی بر اساس مشخصه سرعت باد استفاده شده است.زمانی که سرعت باد بالاتر از حد مجاز یا کمتر از حد مجاز می شود توان اکتیو تولیدی برابر صفر می شود.این دستگاه شبیه سازی شده همیشه توان راکتیو مصرف می کند برای همین یک بلوک جبرانساز توان راکتیو تعبیه شده است.همچنین یک بار محلی 75 KW د زنظر گرفته شده است.برای شبیه سازی بهتر این مجموعه به شبکه متصل شده است که هر گاه نیروگاه نتواند مصرف بار محلی را تامین کند توان موزد نیاز از شبکه تامین شود یا اگر توان تولیدی بیشتر از نیاز باشد توان به شبکه تزریق شود.

نمودار سرعت باد و توان تولیدی

نمودار-سرعت-باد-و-توان-تولیدی

نمودار توان اکتیو و توان رااکتیو ژنراتور

توان-راکتیو-و-توان-اکتیو-ژنراتور

همان طور که مشاهده  ممی کنید اگر سرعت باد از حد مشخصی بالاتر یا پایین تر باشد توانی تولید نمی شود .

4

با عضویت ویژه در سایت MatlabFile به تمامی آرشیو فایل های موجود دسترسی پیدا کرده و قادر به دریافت تمام فایل های اجرایی متلب و آموزش های ویدیویی ارائه شده در این سایت خواهید بود.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربری

چند تصویر از شبیه سازی