موتور القایی

فایل های شبیه سازی شده با نرم افزار Matlab

مدلسازی و شبیه سازی ژنراتور القایی دوسوتغذیه (DFIG)همراه کنترل کننده PI در نرم افزار Matlab

در این شبیه سازی یک سیستم تبدیل انرژی بادی همراه ژنراتور القای دو سویه تغذیه DFIG  همراه کند کننده PI  برای مطالعه در مورد سرعت باد متغیر استفاده می شود . کنترل کننده PI  یک کنترل کننده پویا را برای ژنراتور ایجاد می کند . یک از اهداف این شبیه  سازی پیا کردن سرعت باد...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی راه اندازی موتور القایی با استفاده از مبدل ماتریسی

امروزه، مبدل ماتريسی كه براي تبديل مستقيم AC به AC به كار مي رود، به دليل ويژگيهای مطلوبی كه دارد، مورد توجه ويژهاي قرار گرفته است. در اين مبدل از كليدهای كنترل شونده براي ايجاد ولتاژ  خرویجی با دامنه متغير و فركانس دلخواه استفاده ميشود و در مقايسه با مبدلهای متداول...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی استفاده از موتور القایی به عنوان ژنراتور بادی در sumilink نرم افزار matlab

در این فایل یک ماشین القایی به عنوان ژنراتور توربین بادی مورد استفاده قرار گرفته است.یک بلوک توربین ساده باری تبدیل سرعت باد به توان خروجی بر اساس مشخصه سرعت باد استفاده شده است.زمانی که سرعت باد بالاتر از حد مجاز یا کمتر از حد مجاز می شود توان اکتیو تولیدی برابر صفر...

بیشتر بخوانید

کنترل موتور القایی به روش کنترل گشتاور مستقیم DTC

موتورهاي القايي بطور گسترده در صنعت بكار گرفته مي شوند. در بسياري از كاربردها لازم است كه مشخصات موتور مانند سرعت، گشتاور و … كنترل شوند، بطوريكه متغيرهاي ذكر شده بصورت مطلوب محقق شود و رفتار ديناميكي مورد نياز بدست آيد. بدين منظور روشهاي كنترلي جديدي مطرح شده اند....

بیشتر بخوانید

شبیه سازی موتور القایی و کنترل سرعت آن به روش بدون سنسور مبتنی بر تخمین گر (با استفاده از شبکه های عصبی)

امروزه به منظور بالابردن ضـريب اطمينـان سيـستم هاي درايو، محدوديتهای موجود در محـيط های صنعتی ، كاهش هزينه و اندازه كلي سيستم درايو،  روشهای كنترل موتور القايی بدون سنسور بـه طـور گسترده ايی در حال گسترش مي باشند و به همين دليل تخمين سرعت و حذف سنـسور سـرعت از مسائل...

بیشتر بخوانید