کنترل برداری موتور

فایل های شبیه سازی شده با نرم افزار Matlab

شبیه سازی درایو تغذیه موتور القایی تکفاز به کمک کنترل برداری در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

شبیه سازی درایو تغذیه موتور القایی تکفاز به کمک کنترل برداری در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

در این مدلسازی یک موتور القائی تک فاز 1.4 اسب بخار 110 ولت و 60 هرتز شبیه سازی شده است که توسط یک اینورتر کنترل شده با جریان تعذیه می شود. حلقه کنترل سرعت از یک تنطیم کننده تناسبی - انتگرال - مشتق گیر استفاده می کند. شار موتور توسط جریان محور مستقیم کنترل می شود. در...

ادامه مطلب
کنترل برداری SVPWM برای موتور القایی سه فاز بدون نیاز به انکودر

کنترل برداری SVPWM برای موتور القایی سه فاز بدون نیاز به انکودر

موتور توسط یک اینورتر SVPWM به حرکت در می آید. در این شبیه سازی از سنسور استفاده نشده است. این الگوریتم بدون سنسور که جهت تخمین شار و تخمین سرعت به کار می رود بسیار توانمند است و بخوبی عمل می کند. در این شبیه سازی ابتدا شار و سرعت مطلوب بلوک Vector Control وارد می شود...

ادامه مطلب