مبدل DC به DC

فایل های شبیه سازی شده با نرم افزار Matlab

طراحی مبدل DC به DC از نوع Buck به کمک تریستور GTO در نرم افزار متلب

طراحی مبدل DC به DC از نوع Buck به کمک تریستور GTO در نرم افزار متلب

در این شبیه سازی یک مدار اسنابر شامل دیود، مقاومت و خازن به تریستور GTO متصل شده است. تریستور توسط یک ژنراتور پالس با فرکانس 1 کبلو هرتز و duty cycle 60% تحریک می شود. در خروجی مقدار جریان و ولتاژ بار در نمودار نمایش داده شده است. <div...

ادامه مطلب
شبیه سازی مبدل DC به DC از نوع Buck_Boost در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

شبیه سازی مبدل DC به DC از نوع Buck_Boost در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

در این شبیه سازی یک مبدل DC به DC دو ربع از نوع Buck Boost در محیط سیمولینک نرم افزار متلب مدلسازی شده است. این مبدل بصورت حلقه باز کنترل می شود و توسط یک بلوک مولد PWM کار کنترل صورت می گرد. منبع DC اولیه 400 ولت است و فرکانس حامل 1080 هرتز می باشد. <div...

ادامه مطلب
شبیه سازی مبدل DC به DC باک (Buck) سنکرون در سیمولینک متلب

شبیه سازی مبدل DC به DC باک (Buck) سنکرون در سیمولینک متلب

در این شبیه سازی یک اینورتر (مبدل DC به DC) از نوع Buck مدلسازی شده است که از منبع تغذیه 30 ولت DC تغذیه شده و این ولتاژ را به 15 ولت DC تبدیل می کند. سیستم بصورت حلقه بسته طراحی شده و از یک کنترلر در حلقه فیدبک استفاده شده است. <div...

ادامه مطلب
شبیه سازی مبدل DC به DC به کمک مبدل پل کامل در نرم افزار متلب

شبیه سازی مبدل DC به DC به کمک مبدل پل کامل در نرم افزار متلب

در این شبیه سازی یک چاپر یا مبدل DC به DC در نرم افزار متلب شبیه سازی شده است. ابتدا به کمک چهار عدد Mosfet ولتاژ DC اولیه را به حالت AC تبدیل کرده و سپس به کمک ترانسفورماتور ولتاژ را تغییر داده و محددا خروجی را یکسو می کنیم. <div...

ادامه مطلب
طراحی چاپر بوست (BOOST) به کمک کنترل PID

طراحی چاپر بوست (BOOST) به کمک کنترل PID

در این مدلسازی یک مبدل DC به DC (چاپر) از نوع بوست (Boost) شبیه سازی شده است. در یک چاپر معمولی از نوع Boost به یک پالس خارجی جهت رسیدن به یک Duty ratio نیاز است ولی در این مدلسازی به این پالس خارجی نیاز نداریم چون به کمک کنترل PID بطور خورکار این پالس را ایجاد می...

ادامه مطلب
شبیه سازی مبدل Buck به سه روش مختلف

شبیه سازی مبدل Buck به سه روش مختلف

در این مدلسازی مبدل Buck به سه روش مختلف شبیه سازی می شود. در هر سه روش، شبیه سازی بصورت حلقه بسته انجام می شود. پارامتر های قرار داده شده در شبیه سازی قابل تغییر هستند. در مدار اول از یک Mosfet و دیود استفاده شده است و در مدار دوم از دو Mosfet استفاده شده و در مدار...

ادامه مطلب
شبیه سازی مبدل (Chopper) باک بوست (Buck Boost)

شبیه سازی مبدل (Chopper) باک بوست (Buck Boost)

در این مدلسازی یک چاپر یا مبدل DC به DC از نوع Buck Boost بطور کامل شبیه سازی شده است. در خروجی مقدار جریان دیود، جریان سلف، ولتاژ سلف و جریان خازن و جریان بار نمایش داده می شود. <div id="14864518826697379"><script type="text/JavaScript"...

ادامه مطلب
کنترل دور موتور DC به کمک درایو تغذیه چاپر

کنترل دور موتور DC به کمک درایو تغذیه چاپر

این شبیه سازی در مورد استفاده از درایو چاپر مبحث کنترل دور موتور DC است. سرعت واقعی موتور با سرعت مرجع مقایسه شده و سیگنال خطا به یک کنترلر PI وارد می شود. خروجی این کنترلر همان Datycycle می باشد. مقدار ولتاژ Datycycle و موج دندان اره ای مقایسه می شود تا تبدیل شود....

ادامه مطلب