مدلسازی سیستم خنک کننده موتور خودرو در نرم افزار متلب

دز این شبیه سازی سیستم خنک کننده موتور حوردو در نرم افزار متلب مدلسازی شده است. فسمت های مختلف خودرو از جمله رادیاتور، ترموستات، شلنگ های رابط، سرد کننده و پمپ در این مدلسازی وجود دارد. حرارت بصورت سیال از موتور به سمت رادیاتور جاری می شود و مسیر عبور هنگامی که دما به...

شبیه سازی سلول سوختی ترن برقی (FCV) در نرم افزار متلب

در این مدلسازی سیستم سوختی مربوط به وسیله نقلیه برقی شبیه سازی شده است. بطوری که مقادیر شتاب، کنترل سرعت، شارژ مجدد باتری مدنظر قرار گرفته است. فسمت الکتریکی در شبیه سازی شامل پهار بخش موتور ااکتریکی، باتری، سلول سوختی و مبدل DC به DC می باشد. شما میتوانید تنها با یک...

شبیه سازی اتصال پیل سوختی اکسید جامد به شبکه سه فاز (شبیه سازی در simulink)

در این فایل به شبیه سازی اتصال یک پیل سوخت اکسید جامد انجام شده است.در اصل این فایل شبیه سازی یک مقاله elsevier است که می توانید از اینجا دانلود کنید.در این فایل پیل سوختی SOFC به وسیله اینوتر IGBT به شبکه متصل می شود.سوئیچ های استفاده شده مدل هیسترزیس است.در شبکه...