شبیه سازی شبکه قدرت دو خطه و مدلسازی خطای اتصال کوتاه تکفاز به زمین در Matlab

این شبیه سازی یک شبکه قدرت دو خط را مدلسازی می کند و در آن تاثیر اتصال کوتاه تکفار به زمین را بررسی می کنم. دو خط موازی توان ۳۰۰۰ مگاوات را از نیروگاه که متشکل از ۱۲ ژنراتور ۳۵۰ مگاولت آمپری است به یک شبکه که با مدار معادل نشان داده شده است به یک شبکه که با مدار معادل...

شبیه سازی کنترل سرعت حلقه بسته موتور سنکرون سه فاز با اینورتر توسط سیگنال اثر هال

در این شبیه سازی یک موتور سه فاز سنکرون ۱ کیلوولت و ۵۰۰ ولت توسط یک اینورتر تغذیه می شود. یک تنظیم کننده سرعت جهت تنظیم ولتاژ باس DC استفاده شده است. سیگنال مربوط به Gate اینورتر توسط رمز گشایی از شینال اثر های موتور تولید می شود. خروجی اینورتر به سیم پیچی های استاتور...

شبیه سازی شبکه قدرت 29 باسه به همراه پایدار ساز سیستم قدرت و پخش بار در سیمولینک MATLAB

این مدلسازی یک شبکه ۷۳۵ کیلوولت انتقال قدرت را به همراه جرئیات نمایش می دهد. این شبکه شامل هفت نیروگاه ۱۳٫۸ کیلوولتی که در مجموع ۲۶۲۰۰ مگاولت آمپر توان تولید می کند است. نیروگاه ها شامل توریبن های هیدرولیک، تنظیم کننده سرعت، سیستم تحریک و پایدار ساز سیستم قدرت می...

شبیه سازی اتصال نیروگاه بادی به شبکه قدرت به همراه پخش بار در محیط Simulink نرم افزار Matlab

در این شبیه سازی نحوه اتصال یک نیروگاه بادی ۹ مگاواتی به شبکه فدرت ۵ باسه نمایش داده شده است. این نیروگاه به فیدر ۲۵ کیلوولتی توزیع متصل شده و توان آن به شبکه قدرت ۱۲۰ کیلوولتی تزریق می شود. تولید توان در نیروگاه بادی به کمک یک ژنراتور آسنکرون انجام می شود. شبکه قدرت...

شبیه سازی اتصال STATCOM به شبکه قدرت و مانیتور کردن نوسانات آنی در ترمینال ولتاژ در محیط Simulink نرم افزار Matlab

در این شبیه سازی اتصال یک واحد STATCOM به شبکه قدرت نمایش داده شده است. همچنین میزان نوسانات آنی ایجاد شده باس ولتاژ به کمک سنسور Flickermeter اندازه گیری شده و در خروجی نمایش داده می شود. در مدلسازی جهت تغذیه شبکه از یک منبع تغذیه ولتاژ قابل برنامه ریزی استفاده شده...