شبیه سازی مبدل ماتریسی غیر مستقیم

در طی دو دهه اخیر، توسعه مدارها و تجهیزات توان بالا شرایط تجدیدنظر در مورد استفاده از تکنولوژی تبدیل توان مستقیم ac/ac را فراهم کرده است. در این بین مبدل‌های ماتریسی از اهمیت ویژه ای بر خوردارند. مبدل‌های ماتریسی به دو گروه مبدل‌های ماتریسی مستقیم (DMC) و مبدل‌های ماتریسی غیر مستقیم (IMC) طبقه بندی می‌شوند. مبدل ماتریسی غیر مستقیم از دو بخش مجزاء تشکیل شده است؛ یکسوکننده منبع جریانی چهار-ربعی و اینورتر منبع ولتاژی متداول دو سطحی. کلیه مبدل‌های ac/ac در هر لحظه ولتاژ فازی را تولید می‌کنند که جمع لحظه‌ای آن‌ها صفر نیست. به عبارت دیگر در این حالت ولتاژ مد مشترکی تولید می‌گردد که در واقع در شرایط تعادل همان مولفه توالی صفر در سیستم سه فاز است. در رابطه با ولتاژ مد مشترک در مبدل های ac/ac حالت ایده آل صفر بودن این ولتاژ است تا ولتاژ فازهای خروجی متعادل و متقارن بدست آید. اما در عمل این موضوع به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

در این قسمت به شبیه سازی یک مبدل ماتریسی غیر مستقیم می پردازیم

<div id="14734223639468416"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/aAUGb?data[rnddiv]=14734223639468416&data[responsive]=yes"></script></div>

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

با عضویت ویژه در سایت MatlabFile به تمامی آرشیو فایل های موجود دسترسی پیدا کرده و قادر به دریافت تمام فایل های اجرایی متلب و آموزش های ویدیویی ارائه شده در این سایت خواهید بود.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربری

چند تصویر از شبیه سازی