موتور توسط یک اینورتر SVPWM به حرکت در می آید. در این شبیه سازی از سنسور استفاده نشده است. این الگوریتم بدون سنسور که جهت تخمین شار و تخمین سرعت به کار می رود بسیار توانمند است و بخوبی عمل می کند. در این شبیه سازی ابتدا شار و سرعت مطلوب بلوک Vector Control وارد می شود و خروجی این بلوک SVPWM اعمال می شود. از سیگنال PWM ایجاد شده برای کنترل اینورتر سه فاز که موتور القائی متصل است استفاده می شود.

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

با عضویت ویژه در سایت MatlabFile به تمامی آرشیو فایل های موجود دسترسی پیدا کرده و قادر به دریافت تمام فایل های اجرایی متلب و آموزش های ویدیویی ارائه شده در این سایت خواهید بود.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربری