موتور توسط یک اینورتر SVPWM به حرکت در می آید. در این شبیه سازی از سنسور استفاده نشده است. این الگوریتم بدون سنسور که جهت تخمین شار و تخمین سرعت به کار می رود بسیار توانمند است و بخوبی عمل می کند. در این شبیه سازی ابتدا شار و سرعت مطلوب بلوک Vector Control وارد می شود و خروجی این بلوک SVPWM اعمال می شود. از سیگنال PWM ایجاد شده برای کنترل اینورتر سه فاز که موتور القائی متصل است استفاده می شود.

<div id="14864515191125426"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/YxWcs?data[rnddiv]=14864515191125426&data[responsive]=yes"></script></div>

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

با عضویت ویژه در سایت MatlabFile به تمامی آرشیو فایل های موجود دسترسی پیدا کرده و قادر به دریافت تمام فایل های اجرایی متلب و آموزش های ویدیویی ارائه شده در این سایت خواهید بود.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربری