آشنایی با بلوک Statcom جبرانگر سنکرون استاتیکی در نرم افزار Matlab

با عضویت ویژه در سایت MatlabFile به تمامی آرشیو فایل های موجود دسترسی پیدا کرده و قادر به دریافت تمام فایل های اجرایی متلب و آموزش های ویدیویی ارائه شده در این سایت خواهید بود.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربری

بخش ها: 11
مدت زمان:  51 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: گروه مدرسین
نام فایل: MRN2870

گروه مدرسین

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

جبرانساز سنکرون سری Statcom یکی از ادوات موازی خانواده سیستم های انتقال AC قابل انعطاف (ّFACTS) است که از الکترونیک قدرت برای کنترل پخش توان و بهبود پایداری گذرا در شبکه های قدرت استفاده می نماید. STATCOM ولتاژ را در ترمینال خود با کنترل میزان کوچک است، Statcom توان راکتیو تولید می کند (Statcom خازنی)، زمانیکه ولتاژ سیستم بزرگ است، این وسیله توان راکتیو را جذب می نماید (STATCOM سلفی).
بلوک (Phasor Type) و Statcom یک Statcom مبتنی بر IGBT (ولتاژ DC ثابت) را مدل می کند. با این وجود از آنجایی که جزئیات اینورتر و هارمونیک ارائه نمی شود. می توان از آن برای مدل کردن Statcom مبتنی ب GTO در مطالعات پایداری گذرا استفاده کرد. یک مدل با جزئیات Statcom مبتنی بر GTO در فایل power_statcom_gto48p آورده شده است.
بلوک Statcom یک مدل فازوری است که شامل نمایش با جزئیات الکترونیک فدرت نمی شود. شما بایستی از آن با روش شبیه سازی فازوری که از طریق بلوک PowerGUI فعال می شود، استفاده نمایید. می توان از این بلوک در سیستم های قدرت سه فاز همراه با ژنراتور های سنکرون، موتورها، بارهای دینامیکی و دیگر سیستم های Facts و DR (منابع پراکنده) برای انجام مطالعات پایداری گذرا و مشاهده اثر Statcom بر نواسانات الکترومکانیکی و ظرفیت انتقال در فرکانس اصلی استفاده نمود.
Statcom وظیفه مشابهی با SVC انجام دهد. با این وجود در ولتاژ های پایینتر از محدوده تنظیم ولتاژ نامی، Stastcom می توان راکتیو بیشتری نسبت به SVC تولید کند. این مسئله به این دلیل است که توان خازنی ماکزیمم تولید شده توسط یک SVC متناسب با مجدور ولتاژ سیستم است (سوسپتانس ثابت) در حالیکه توان خازنی ماکزیمم تولید شده توسط یک Statcom بصورت خطی با ولتاژ کاهش می یابد (جریان ثابت). این قابلیت یعنی فراهم کردن توان راکتیو خازنی بیشتر در طول یک خطا یک مزیت مهم Statcom نسبت به SVC می باشد. بعلاوه Statcom معمولا پاسخ سریعتری نسبت به SVC نشان می دهد زیرا با مبدل منبع ولتاژ، Statcom دارای تاخیر متناظر با آتش تریستور نمی باشد.

پیش نیاز ها؟

آشنایی باstatcom جبرانگر استاتیکی سنکرون

درس الکترونیک قدرت

فهرست مطالب

بخش اول: آشنایی با Statcom جبرانگر سنکرون استاتیکی سه فاز

بخش دوم: آشنایی با اصول Statcom

بخش سوم: توپولوژی کلید زنی Statcom

بخش چهارم: بررسی سیستم کنترلی Statcom

بخش پنجم: ارتباط Statcom و PowerGUI

بخش ششم: مشخصه V-I مربوط به Statcom

بخش هفتم: مقایسه Statcom و SVC

بخش هشتم: بررسی پارامتر های حالت Power Data در Statcom

◄ ولتاژ خطی و فرکانس
◄ توان نامی
◄ RوL امپدانس Converter
◄ جریان اولیه Converter
◄ ولتاژ نامی پیوند DC
◄ تعیین ظرفیت پیوند DC

بخش نهم: بررسی پارامتر های حالت کنترلی در Statcom

◄ تعیین مدکاری Statcom
◄ تعیین ولتاژ Reference
◄ تعیین ماکزیمم Rate تغییر ولتاژ Reference
◄ تعیین راکتانس افتی
◄ تعیین بهره برداری رگولاتور PI ولتاژ AC
◄ تعیین توان راکتیو مرجع
◄ تعیین ماکزیمم Rate تغییر توان راکتیو مرجع
◄ تعیین بهره رگولاتور PI ولتاژ DC
◄ بهره حلقه تنظیم جریان داخلی

بخش دهم: بررسی ورودی ها و خروجی های Statcom در Matlab

بخش یازدهم: بررسی یک مثال از Statcom در Matlab

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید