شبیه سازی یک اینورتر سه قسمت با مدلاسیون بردار فضایی SVM

دراین شبیه سازی ما مجبور شدیم 6 کیلومتر درسه قسمت استفاده کنیم.

  • همان طور که میدانیم برای یک اینوتر خوب باید بهره بالا باشد باتوجه به این شبیه سازی باروش Svm میتوان تا 15 درصد بهره بیشتر نسبت به حال تعادی را طراحی کرد.
  • مصرف برق با اینوتر باید کمترشود.Svm درهر بخش تنها یک سوئیچ متفاوت است.بنابراین کل مصرف کاهش خواهد یافت.
  • هارمونیک های سوم به خوبی میتواند توسط Svm حذف شود.
  • نیاز به مراجعه به جدول مرجع دراین روش نیست.
<div id="14793074391080770"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/F8Ghu?data[rnddiv]=14793074391080770&data[responsive]=yes"></script></div>

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

با عضویت ویژه در سایت MatlabFile به تمامی آرشیو فایل های موجود دسترسی پیدا کرده و قادر به دریافت تمام فایل های اجرایی متلب و آموزش های ویدیویی ارائه شده در این سایت خواهید بود.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربری

چند تصویر از شبیه سازی