تحلیل حالت پایدار یک مدار الکتریکی خطی در نرم افزار Matlab

در این شبیه سازی سعی داریم حالت پایدار یک مدار الکتریکی ساده را بررسی کنیم قبل از بلوک اندازه گیری ولتاژ یک فیلتر که هارمونیک 5 به بعد را فیلتر می کند قرار داده ایم. در این مدار بلوک اندازه گیری امپدانس و اندازه گیری ولتاژ و جریان قرار داده شده است و این شبیه سازی به گونه انجام شده است که بتوان با تغییر در پارامتر های آن به شبیه سازی مطلوب رسید.

<div id="14774068088060013"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/NeTAO?data[rnddiv]=14774068088060013&data[responsive]=yes"></script></div>

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

با عضویت ویژه در سایت MatlabFile به تمامی آرشیو فایل های موجود دسترسی پیدا کرده و قادر به دریافت تمام فایل های اجرایی متلب و آموزش های ویدیویی ارائه شده در این سایت خواهید بود.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربری

چند تصویر از شبیه سازی