آموزش متلب

آموزش نرم افزار Matlab

حل معادلات دیفرانسیل در نرم افزار متلب

حل معادلات دیفرانسیل در نرم افزار متلب

سطح: پیشرفته مدت زمان: 37 دقیقه مدرس: دکتر حامد چنارانی نام فایل: m4 چکیدهفهرست مطالبگالری تصاویرمدرس شرح دوره تمام مسائل فیزیکی و الکتریکی امروز با مدل های ریاضی قابل بیان هستند، این مدلها معمولا به صورت...

ادامه مطلب
کنترل سیستم تعلیق مغناطیسی با استفاده از فیدبک حالت در متلب

کنترل سیستم تعلیق مغناطیسی با استفاده از فیدبک حالت در متلب

سطح: پیشرفته مدت زمان: 26 دقیقه مدرس: دکتر حامد چنارانی نام فایل: m3 چکیدهفهرست مطالبگالری تصاویرمدرس شرح دوره در این ویدئو آموزشی موضوع بررسی پایداری سیستم تعلیق مغناطیسی بخاطر اهمیت آن مورد بحث قرار گرفته...

ادامه مطلب

شبیه سازی ربات دو لینکی در نرم افزار Matlab

مدت زمان:  37 دقیقه سطح: پیشرفته مدرس: دکتر حامد چنارانی نام فایل: HCM2800 دکتر حامد چنارانی چکیدهفهرست مطالبگالری تصاویرمدرس درباره این آموزش زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس شرح دوره شبیه سازی ربات در مهندسی کنترل و مهندسی مکانیک یکی از دانش های مهم...

ادامه مطلب

آموزش ایجاد ارتباط بین محیط Simulink و محیط M-File نرم افزار Matlab

مدت زمان:  25 دقیقه سطح: پیشرفته مدرس: دکتر حامد چنارانی نام فایل: HCM2755 دکتر حامد چنارانی چکیدهفهرست مطالبگالری تصاویرمدرس درباره این آموزش زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس شرح دوره استفاده تخصصی و حرفه ای از محیط های نرم افزار Matlab این امکان را...

ادامه مطلب

آموزش حرفه‏ ای بخش Simulink نرم افزار Matlab

مدت زمان:  55 دقیقه سطح: پیشرفته مدرس: دکتر حامد چنارانی نام فایل: HCM2740 دکتر حامد چنارانی چکیدهفهرست مطالبگالری تصاویرمدرس درباره این آموزش زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس شرح دوره بخش سیمولینک نرم افزار Matlab بخاطر قابل لمس بودن و گرافیکی بودن...

ادامه مطلب

رسم نمودار نیکولز ، تحلیل پایداری و محاسبه حاشیه فاز و حاشیه بهره در نرم افزار Matlab 2017

مدت زمان:  30 دقیقه سطح: پیشرفته مدرس: دکتر حامد چنارانی نام فایل: HCM2725 دکتر حامد چنارانی چکیدهفهرست مطالبگالری تصاویرمدرس درباره این آموزش زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس شرح دوره نمودار نیکولز از ترکیب اندازه و فاز در حوزه فرکانس ترسیم می شود....

ادامه مطلب

رسم منحنی نایکوئیست (Nyquist Diagram) در نرم افزار Matlab 2017 و تحلیل پایداری حلقه بسته سیستم‏ها توسط آن

مدت زمان:  35 دقیقه سطح: پیشرفته مدرس: دکتر حامد چنارانی نام فایل: HCM2710 دکتر حامد چنارانی چکیدهفهرست مطالبگالری تصاویرمدرس درباره این آموزش زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس شرح دوره یکی دیگر از روش های حوزه فرکانس روش تحلیل بر اساس دیاگرام یا...

ادامه مطلب

تحلیل فرکانسی سیستم‏ها و رسم نمودار بُد (Bode Diagram) در نرم افزار Matlab 2017

مدت زمان:  50 دقیقه سطح: پیشرفته مدرس: دکتر حامد چنارانی نام فایل: HCM2695 دکتر حامد چنارانی چکیدهفهرست مطالبگالری تصاویرمدرس درباره این آموزش زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس شرح دوره یکی از روش های تحلیل در حوزه فرکانس، رسم دیاگرام یا نمودار بُد...

ادامه مطلب

آموزش نکات مهم و متفاوت رسم مکان هندسی ریشه‏ ها در نرم افزار Matlab 2017

مدت زمان:  50 دقیقه سطح: پیشرفته مدرس: دکتر حامد چنارانی نام فایل: HCM2680 دکتر حامد چنارانی چکیدهفهرست مطالبگالری تصاویرمدرس درباره این آموزش زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس شرح دوره رسم مکان هندسی ریشه ‏ها در این بخش هدف آموزش بوده است. چرا که با...

ادامه مطلب