آموزش متلب
آموزش نرم افزار Matlab
حل معادلات دیفرانسیل در نرم افزار متلب

حل معادلات دیفرانسیل در نرم افزار متلب

سطح: پیشرفته مدت زمان: 37 دقیقه مدرس: دکتر حامد چنارانی نام فایل: m4 چکیدهفهرست مطالبگالری تصاویرمدرس شرح دوره تمام مسائل فیزیکی و الکتریکی امروز با مدل های ریاضی قابل بیان هستند، این مدلها معمولا به صورت معادلات دیفرانسیل بیان می شوند. برای...

کنترل سیستم تعلیق مغناطیسی با استفاده از فیدبک حالت در متلب

کنترل سیستم تعلیق مغناطیسی با استفاده از فیدبک حالت در متلب

سطح: پیشرفته مدت زمان: 26 دقیقه مدرس: دکتر حامد چنارانی نام فایل: m3 چکیدهفهرست مطالبگالری تصاویرمدرس شرح دوره در این ویدئو آموزشی موضوع بررسی پایداری سیستم تعلیق مغناطیسی بخاطر اهمیت آن مورد بحث قرار گرفته است. ابتدا توضیح مختصری در ارتباط با...

جعبه ابزار تبدیل موجک (wavelet) در نرم افزار متلب

جعبه ابزار تبدیل موجک (wavelet) در نرم افزار متلب

سطح: پیشرفته مدت زمان : 14 دقیقه مدرس: دکتر حامد چنارانی نام فایل: m2 چکیدهفهرست مطالبگالری تصاویرمدرس شرح دوره تبدیل موجک (wavelet) در واقع یک موج سینوسی است که تغییرات آن محدود شده است، به طوری که متوسط آن صفر است. ویولت به عنوان ابزاری...

آموزش نکات مهم پردازش سیگنال در نرم افزار متلب

آموزش نکات مهم پردازش سیگنال در نرم افزار متلب

سطح: پیشرفته مدت زمان: 2 ساعت 22 دقیقه مدرس: دکتر حامد چنارانی نام فایل: m1 چکیدهفهرست مطالبگالری تصاویرمدرس شرح دوره پردازش سیگنال یکی از مهمترین مباحث مهندسی به شمار می رود. در این ویدئو آموزشی به نحوه تبدیل یک سیگنال حوزه زمان به سیگنال های...