SVPWM

فایل های شبیه سازی شده با نرم افزار Matlab

شبیه سازی اینورتر سه فاز به کمک مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری (SVPWM) دو لایه در نرم افزار متلب

شبیه سازی اینورتر سه فاز به کمک مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری (SVPWM) دو لایه در نرم افزار متلب

در این شبیه سازی قصد داریم یک اینورتر سه فاز را به کمک مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری (SVPWM) دو لایه در نرم افزار متلب شبیه سازی کنیم. هدف از استفاده از SVPWM کنترل ولتاژ خروجی اینورتر می باشد و این یک الگوی بهینه برای ادوات الکترونیک قدرت است. <div...

ادامه مطلب
کنترل برداری یک موتور سنکرون مغناطیس دائم توسط مدل اینورتر SVPWM

کنترل برداری یک موتور سنکرون مغناطیس دائم توسط مدل اینورتر SVPWM

در این شبیه سازی کنترل برداری یک موتور القائی مغناطیس دائم در مرجع شار روتور مدل شده است. مدلسازی توسط سنسور سرعت، زاویه انجام شده است. در این مدلسازی از مدل اینورتر ولتاژ واقعی استفاده شده است. <div id="14864516864495514"><script...

ادامه مطلب
اتصال اینورتر به شبکه به کمک تکنیک SVPWM

اتصال اینورتر به شبکه به کمک تکنیک SVPWM

در این شبیه سازی قصد داریم تا یک اینورتر سه فاز را به شبکه قدرت متصل کنیم. جهت رسیدن به این هدف از تکنیک SVPWM استفاده شده است. بلوک SVPWM که در حالت ماسک در بلوک Subsystem قرار گرفته است خروجی پالس را برای اینورتر ایجاد می کند. <div...

ادامه مطلب
کنترل برداری ماشین القایی توسط اینورتر SVPWM

کنترل برداری ماشین القایی توسط اینورتر SVPWM

در این شبیه سازی گشتاور شار مغناطیسی توسط یک فیدبک حلقه بسته از جریان ها و سرعت ماشین کنترل می شود. بیشتر کنترلر ها از نوع PI با پارامتر های کنترل اصلاح شده هستند. این شبیه سازی برای طراحی فرآیند کنترل موتور مناسب است. <div...

ادامه مطلب