یکسوساز

فایل های شبیه سازی شده با نرم افزار Matlab

شبیه سازی تغذیه موتور DC توسط مبدل تریستوری سه فاز در محیط سیمولینک متلب

شبیه سازی تغذیه موتور DC توسط مبدل تریستوری سه فاز در محیط سیمولینک متلب

در این مدلسازی موتور DC مورد استفاده توسط یک مدل ساده RL-E شبیه سازی شده است. تغذیه موتور توسط مبدل سه فازی تریستوری که متصل به یک منبع سه فاز است نامین شده است. یک ژنراتور پالس وظیفه تامین پالس های تریستورها را تامین می کنند. خروجی جریان مبدل توسط فیدبک کنترل PI به...

ادامه مطلب
شبیه سازی یکسوساز سه فاز در محیط سیمولیتک متلب

شبیه سازی یکسوساز سه فاز در محیط سیمولیتک متلب

در این شبیه سازی برق سه فاز در محیط سیمولینک نرم افزار متلب انجام گرفته است. منبع تغذیه سه فاز استفاده شده دارای خاصیت اندوکتیو هستند. خروجی یکسوساز یه فاز به یک بار 10 اهمی متصل شده است و خروجی جریان توسط یک سلف 200 میلی هانوی صاف شده است. <div...

ادامه مطلب
شبیه سازی یکسو ساز تکفاز به کمک پل دیودی در محیط سیمولینک متلب

شبیه سازی یکسو ساز تکفاز به کمک پل دیودی در محیط سیمولینک متلب

در این مدلسازی که در محیط سیمولینک نرم افزار متلب انجام شده است پل دیودی توسط یک ترانسفورماتور خطی 120/24 ولت تغذیه می شوند. خروجی ولتاژ پل دیودی توسط یک سلف 100 میل هانوی و یک خازن 200 میکرو فارادی فیلتر شده و به یک مقاومت بار 5 اهمی اعمال می شود. خروجی ولتاژ بار در...

ادامه مطلب
شبیه سازی یکسوساز تمام موج به کمک دیود ایده آل در محیط سیمولینک متلب

شبیه سازی یکسوساز تمام موج به کمک دیود ایده آل در محیط سیمولینک متلب

در این مدلسازی یکسوسازی تمام موج به کمک دیود های ایده آل در محیط سیمولینک متلب شبیه سازی می شود. خروجی منبع ولتاژ به یک ترانسفورماتور ... متصل شده است و خروجی ترانسفورماتور توسط دو دیود ایده آل یکسو شده و به بار اعمال می گردد. در نمودار مقدار ولتاژ افت کرده روی دیود و...

ادامه مطلب
شبیه سازی یکسو ساز سه فاز به کمک SPWM

شبیه سازی یکسو ساز سه فاز به کمک SPWM

در شبیه سازی فوق یکسو ساز حلقه باز سه فاز نمایش داده شده است. مبدل جهت تولید خروجی DC از بلوک SPWM استفاده می کند. خصوصیات این شبیه سازی به شرح زیر است.: توانایی کنترل خروجی ولتاژ DC امکان تزریق هارمونیک سوم در صورت نیاز <div...

ادامه مطلب