الکترونیک قدرت

فایل های شبیه سازی شده با نرم افزار Matlab

کنترل دور موتور القایی به کمک اینورتر در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

کنترل دور موتور القایی به کمک اینورتر در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

در این شبیه سازی یک موتور القایی 3 اسب بخار 220 ولت 1725 دور بر دقیقه به کمک اینورتر PWM سینوسی کنترل دور می شود. اینورتر PWM به کمک بلوک استاندارد محیط سیمولینک ساخته شده است. بار اعمال شده به ماشین بصورت ثابت در نظر گرفته شده و به اندازه مقدار نال می باشد. <div...

ادامه مطلب
طراحی مبدل DC به DC از نوع Buck به کمک تریستور GTO در نرم افزار متلب

طراحی مبدل DC به DC از نوع Buck به کمک تریستور GTO در نرم افزار متلب

در این شبیه سازی یک مدار اسنابر شامل دیود، مقاومت و خازن به تریستور GTO متصل شده است. تریستور توسط یک ژنراتور پالس با فرکانس 1 کبلو هرتز و duty cycle 60% تحریک می شود. در خروجی مقدار جریان و ولتاژ بار در نمودار نمایش داده شده است. <div...

ادامه مطلب
شبیه سازی مبدل DC به DC از نوع Buck_Boost در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

شبیه سازی مبدل DC به DC از نوع Buck_Boost در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

در این شبیه سازی یک مبدل DC به DC دو ربع از نوع Buck Boost در محیط سیمولینک نرم افزار متلب مدلسازی شده است. این مبدل بصورت حلقه باز کنترل می شود و توسط یک بلوک مولد PWM کار کنترل صورت می گرد. منبع DC اولیه 400 ولت است و فرکانس حامل 1080 هرتز می باشد. <div...

ادامه مطلب
شبیه سازی اینورتر تکفاز بصورت نیم پل و تمام پل در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

شبیه سازی اینورتر تکفاز بصورت نیم پل و تمام پل در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

در این مدلسازی دو اینورتر تکفاز شبیه سازی شده است که یکی به صورت نیم پل و دیگری به صورت تمام پل طراحی شده است. اینورتر اول از دو منبع DC که هر کدام یک 200 ولت است تغذیه می کند و اینورتر دوم از یک منبع DC 400 ولت تغذیه می کند. هر دو مدار به یک بار اهمی سلفی متصل شده...

ادامه مطلب
طراحی منبع تغذیه سوئیچینگ به کمک MOSFET در محیط سیمولینک متلب

طراحی منبع تغذیه سوئیچینگ به کمک MOSFET در محیط سیمولینک متلب

در این مدلسازی از یک Mosfet جهت برش ولتاژ DC اولیه استفاده شده است و بار مصرفی بصورت یک منبع جریان ایده آل 5 آمپری مدلسازی شده است. Mosfet به کمک یک ژنراتور پالس با فرکانس 2 مگاهرتز و duty cycle 20 عمل می کند. بخاطر این که منبعجریان با سلف ها مستقیما سری نشود یک مدار...

ادامه مطلب
شبیه سازی تغذیه موتور DC توسط مبدل تریستوری سه فاز در محیط سیمولینک متلب

شبیه سازی تغذیه موتور DC توسط مبدل تریستوری سه فاز در محیط سیمولینک متلب

در این مدلسازی موتور DC مورد استفاده توسط یک مدل ساده RL-E شبیه سازی شده است. تغذیه موتور توسط مبدل سه فازی تریستوری که متصل به یک منبع سه فاز است نامین شده است. یک ژنراتور پالس وظیفه تامین پالس های تریستورها را تامین می کنند. خروجی جریان مبدل توسط فیدبک کنترل PI به...

ادامه مطلب
شبیه سازی یکسوساز سه فاز در محیط سیمولیتک متلب

شبیه سازی یکسوساز سه فاز در محیط سیمولیتک متلب

در این شبیه سازی برق سه فاز در محیط سیمولینک نرم افزار متلب انجام گرفته است. منبع تغذیه سه فاز استفاده شده دارای خاصیت اندوکتیو هستند. خروجی یکسوساز یه فاز به یک بار 10 اهمی متصل شده است و خروجی جریان توسط یک سلف 200 میلی هانوی صاف شده است. <div...

ادامه مطلب
شبیه سازی یکسو ساز تکفاز به کمک پل دیودی در محیط سیمولینک متلب

شبیه سازی یکسو ساز تکفاز به کمک پل دیودی در محیط سیمولینک متلب

در این مدلسازی که در محیط سیمولینک نرم افزار متلب انجام شده است پل دیودی توسط یک ترانسفورماتور خطی 120/24 ولت تغذیه می شوند. خروجی ولتاژ پل دیودی توسط یک سلف 100 میل هانوی و یک خازن 200 میکرو فارادی فیلتر شده و به یک مقاومت بار 5 اهمی اعمال می شود. خروجی ولتاژ بار در...

ادامه مطلب
شبیه سازی سیکلوکانورتر شش سیکل جهت تغیه یک بار استاتیک در محیط سیمولینک متلب

شبیه سازی سیکلوکانورتر شش سیکل جهت تغیه یک بار استاتیک در محیط سیمولینک متلب

این مدلسازی مربوط به یم سیکلوکانورتور سه فاز به تکفاز است. در مجموع از سه ماژول سیکلوکانورتور استفاده شده تا به برق سه فاز دست یابیم. هر ماژول دارای یک پل تریستوری می باشد. در ماژول System Measurement مقدار ولتاژ و جریان خروجی و ورودی به سیکلو کانورتور نمایش داده شده...

ادامه مطلب
کنترل سرعت موتور DC به کمک ترانزیستورهای BJT در حالت پل H

کنترل سرعت موتور DC به کمک ترانزیستورهای BJT در حالت پل H

این مدلسازی مربوط به کنترل سرعت موتور DC به کمک ترانزیستور های BJT در حالت پل H است. ترانزیستور های BJT زمانی که به عنوان کلیدزنی قدرت مورد استفاده قرار می گیرد مانند IGBT عمل می کنند. قسمت کنترل توسط یک سیگنال سیمولینک هدایت می شود. موتور DC مورد استفاده 24 ولت و...

ادامه مطلب
شبیه سازی یکسوساز تمام موج به کمک دیود ایده آل در محیط سیمولینک متلب

شبیه سازی یکسوساز تمام موج به کمک دیود ایده آل در محیط سیمولینک متلب

در این مدلسازی یکسوسازی تمام موج به کمک دیود های ایده آل در محیط سیمولینک متلب شبیه سازی می شود. خروجی منبع ولتاژ به یک ترانسفورماتور ... متصل شده است و خروجی ترانسفورماتور توسط دو دیود ایده آل یکسو شده و به بار اعمال می گردد. در نمودار مقدار ولتاژ افت کرده روی دیود و...

ادامه مطلب
شبیه سازی رگولاتور ولتاژ به کمک دیود زنر در نرم افزار متلب

شبیه سازی رگولاتور ولتاژ به کمک دیود زنر در نرم افزار متلب

در این شبیه سازی عملکرد ... ولتاژ جهت تثبیت ولتاژ خروجی مدلسازی شده است. این بلوک استفاده شده یه عنوان دیود زنر هر سه ناحیه عملکرد دیود زنر که قسمت بتیتس مستقیم، بایاس معکوس قبل از شکست و بایاس معکوس پس از شکست را نشان می دهد. در این فایل از یک منبع ولتاژ AC قابل...

ادامه مطلب
شبیه سازی کنترل هیسترزیسی مد جریانی اینورتر در نرم افزار Matlab

شبیه سازی کنترل هیسترزیسی مد جریانی اینورتر در نرم افزار Matlab

یک روش ساده و بسیارخوب برای کنترل اینوتر استفاده از مد جریانی هیسترزیسی است. دراین روش جریان تحت کنترل است وازمدولاسیون Pwm برای کنترف آن استفاده میشود.شهرت این روش برای آسانی اجرا وپاسخ سریع آن است.دراین روش سطح جریان به وسیله شرایط بار کنترل میشود.درادامه به شبیه...

ادامه مطلب
شبیه سازی مبدل AC-DC-AC با مدلاسیون PWM درنرم افزار matlab

شبیه سازی مبدل AC-DC-AC با مدلاسیون PWM درنرم افزار matlab

این شبیه سازی یک منبع تغذیه بر اساس VSC  سه فاز را شبیه سازی کرده است  دراین شبیه سازی یک بار 50KW و به یک شبکه 25KV  و 60HZ از طریق یک منبع تغذیه AC-DC-AC متصل شده است . این منبع تغذیه شامل دو مبدل ولتاژ VSC1 و VSC2  هست که به وسیله یک لینک DC به هم متصل شده...

ادامه مطلب
شبیه سازی سلول خورشیدی با تکنیک تعقیب توان حداکثر (MPPT) متصل به بار مقاومتی در نرم افزار MATLAB

شبیه سازی سلول خورشیدی با تکنیک تعقیب توان حداکثر (MPPT) متصل به بار مقاومتی در نرم افزار MATLAB

در این شبه سازی قصد داریم ردیابی نقطه ماکزیمم توان سلول خورشیدی با بار مقاومتی را شبیه سازی کنیم . سلول خورشیدی MPPT با کمک اینورتر های باک / بوست عمل ردیابی را انجام می دهند . در این شبیه سازی برای کامل بودن پانل خورشیدی و بار مقاومتی  را نیز شبیه سازی کرده ایم ....

ادامه مطلب
شبیه سازی ساخت سه فاز با مدلاسیون بردار فضایی پالس عریض در نرم افزار MATLAB

شبیه سازی ساخت سه فاز با مدلاسیون بردار فضایی پالس عریض در نرم افزار MATLAB

در این شبیه سازی یک تکنیک ساده برای اجرای مدلاسیون بردار فضایی پالس عریض انجام شده است . به جهت این که این مدلاسیون به محاسبات ریاضی زیادی نیاز ندارد به راحتی توسط پردازنده های ساده و ارزان قسمت قابل اجراست . مسیر بردار فضایی مدلاسیون نیز رسم شده است . که می توان شاخص...

ادامه مطلب
شبیه سازی مبدل باک (BUCK) به صورت حلقه بسته و حلقه باز در simulink matlab

شبیه سازی مبدل باک (BUCK) به صورت حلقه بسته و حلقه باز در simulink matlab

توصیح در باره مبدل باک مبدل باک (به انگلیسی: Buck Converter) نوعی مبدل DC-DC کاهنده است. از این مبدل برای کنترل سرعت موتورهای DC استفاده می‌شود. از آنجا که اساس کار این مبدل‌ها سوئیچینگ(کلیدزنی) است، ولتاژ خروجی دارای هارمونیک خواهد بود که برای برطرف کردن این مشکل از...

ادامه مطلب
شبیه سازی مبدل ماتریسی غیر مستقیم

شبیه سازی مبدل ماتریسی غیر مستقیم

در طی دو دهه اخیر، توسعه مدارها و تجهیزات توان بالا شرایط تجدیدنظر در مورد استفاده از تکنولوژی تبدیل توان مستقیم ac/ac را فراهم کرده است. در این بین مبدل‌های ماتریسی از اهمیت ویژه ای بر خوردارند. مبدل‌های ماتریسی به دو گروه مبدل‌های ماتریسی مستقیم (DMC) و مبدل‌های...

ادامه مطلب
بررسی تاثیر UPFC در یک خط 100 کیلومتری

بررسی تاثیر UPFC در یک خط 100 کیلومتری

در سالهاي اخير مشكلات انرژي، محيط زيست و هزينه، احداث نيروگاهها و خطوط انتقال جديد را با مشكل روبرو كرده است در حالي كه تقاضاي توان در حال افزايش بود. اين وضعيت يك بازبيني كلي بر مفهوم متداول سيستم قدرت را ايجاب كرد و تلاش براي رسيدن به قابليت انعطاف بيشتر و استفاده...

ادامه مطلب
کنترل موتور القایی به روش کنترل گشتاور مستقیم DTC

کنترل موتور القایی به روش کنترل گشتاور مستقیم DTC

موتورهاي القايي بطور گسترده در صنعت بكار گرفته مي شوند. در بسياري از كاربردها لازم است كه مشخصات موتور مانند سرعت، گشتاور و … كنترل شوند، بطوريكه متغيرهاي ذكر شده بصورت مطلوب محقق شود و رفتار ديناميكي مورد نياز بدست آيد. بدين منظور روشهاي كنترلي جديدي مطرح شده اند....

ادامه مطلب
شبیه سازی توربین بادی 1.5MW با درایور مستقیم متصل به PMSG (مغناطیس دائم)

شبیه سازی توربین بادی 1.5MW با درایور مستقیم متصل به PMSG (مغناطیس دائم)

همان طور که می دانیم شبیه سازی های زیادی برای موتور مغناطیس دائم انجام شده ولی همواره شبیه سازی با جزئیات این موتور به سختی انجام می گیرد.برای همین این شبیه سازی سیع شده که با جزییات تمام انجام گیرد <div id="14720457265577730"><script...

ادامه مطلب
شبیه سازی صفحات فتو ولتائیک در matlab

شبیه سازی صفحات فتو ولتائیک در matlab

در این شبیه سازی یک سلول خورشیدی pv را برای برآورد منحنی مشخصه پانل های فتوولتائیک با توجه به تغییرات زیست محیطی مانند دما و نور با استفاده از الگوریتم MPPT یا همان حداکثر ردیابی نقطه توان شبیه سازی شده است. در این شبیه سازی مدل  60W Solarex MSX60  سازی شده است...

ادامه مطلب
مدل سازی و شبیه سازی هیبریدی – خورشیدی – بادی انرژی با استفاده از الگوریتم MPPT

مدل سازی و شبیه سازی هیبریدی – خورشیدی – بادی انرژی با استفاده از الگوریتم MPPT

سیستم شبیه سازی شده وارائه شده یک استراتژی برای کنترل اتصال سیستم های هایبرید به یک شبکه برق قدرت است.این سیستم اجازه بهره برداری ازادانه و حداکثری از از انرژی های تجدیدی پذیر خورشیدی و بادی را می دهد . برای این کار از الگوریتم MPPT  تطبیقی استفاده شده است.همچنین، از...

ادامه مطلب
شبیه سازی اتصال صفحات فتوولتایک PV به شبکه برق در نرم افزار Matlab

شبیه سازی اتصال صفحات فتوولتایک PV به شبکه برق در نرم افزار Matlab

در این فایل با استفاده از SimPowerSystems دو مدل سازی برای اتصال نیروگاه خورشیدی PV به شبکه برق انجام شده است. در این شبیه سازی ها یک نیروگاه 100KW به شبکه 25kv به وسیله یک مبدل بوست DC-DC منبع ولتاژی VSC متصل شده است. جزییات مدل سازی: PV در حداکثر حالت 100Kw را زمانی...

ادامه مطلب
شبیه سازی مبدل ماتریسی همراه با مدار اسنابر در simulink نرم افزار matlab

شبیه سازی مبدل ماتریسی همراه با مدار اسنابر در simulink نرم افزار matlab

به طور خلاصه می توان گفت که اسنابر مداری محافظ برای سوئیچ های قدرت(شامل رله و تریستور و ترایاک و ...) است. اسنابر بین دستگاهای الکتیریکی و بار قرار داد و باعث افزایش طول عمر سوئیچ می شود. مزایای استفاده از اسنابر: کاهش  dt∕di    ویا   dt ∕dv کاهش و یا حذف ولتاژها و...

ادامه مطلب