شبیه سازی تغذیه موتور DC توسط مبدل تریستوری سه فاز در محیط سیمولینک متلب

در این مدلسازی موتور DC مورد استفاده توسط یک مدل ساده RL-E شبیه سازی شده است. تغذیه موتور توسط مبدل سه فازی تریستوری که متصل به یک منبع سه فاز است نامین شده است. یک ژنراتور پالس وظیفه تامین پالس های تریستورها را تامین می کنند. خروجی جریان مبدل توسط فیدبک کنترل PI به...

شبیه سازی یکسوساز سه فاز در محیط سیمولیتک متلب

در این شبیه سازی برق سه فاز در محیط سیمولینک نرم افزار متلب انجام گرفته است. منبع تغذیه سه فاز استفاده شده دارای خاصیت اندوکتیو هستند. خروجی یکسوساز یه فاز به یک بار ۱۰ اهمی متصل شده است و خروجی جریان توسط یک سلف ۲۰۰ میلی هانوی صاف شده است. شما میتوانید تنها با یک...

شبیه سازی یکسو ساز تکفاز به کمک پل دیودی در محیط سیمولینک متلب

در این مدلسازی که در محیط سیمولینک نرم افزار متلب انجام شده است پل دیودی توسط یک ترانسفورماتور خطی ۱۲۰/۲۴ ولت تغذیه می شوند. خروجی ولتاژ پل دیودی توسط یک سلف ۱۰۰ میل هانوی و یک خازن ۲۰۰ میکرو فارادی فیلتر شده و به یک مقاومت بار ۵ اهمی اعمال می شود. خروجی ولتاژ بار در...

شبیه سازی یکسوساز تمام موج به کمک دیود ایده آل در محیط سیمولینک متلب

در این مدلسازی یکسوسازی تمام موج به کمک دیود های ایده آل در محیط سیمولینک متلب شبیه سازی می شود. خروجی منبع ولتاژ به یک ترانسفورماتور … متصل شده است و خروجی ترانسفورماتور توسط دو دیود ایده آل یکسو شده و به بار اعمال می گردد. در نمودار مقدار ولتاژ افت کرده روی...

شبیه سازی یکسو ساز سه فاز به کمک SPWM

در شبیه سازی فوق یکسو ساز حلقه باز سه فاز نمایش داده شده است. مبدل جهت تولید خروجی DC از بلوک SPWM استفاده می کند. خصوصیات این شبیه سازی به شرح زیر است.: توانایی کنترل خروجی ولتاژ DC امکان تزریق هارمونیک سوم در صورت نیاز شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد...