شبیه سازی درایو تغذیه موتور القایی تکفاز به کمک کنترل برداری در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

در این مدلسازی یک موتور القائی تک فاز ۱٫۴ اسب بخار ۱۱۰ ولت و ۶۰ هرتز شبیه سازی شده است که توسط یک اینورتر کنترل شده با جریان تعذیه می شود. حلقه کنترل سرعت از یک تنطیم کننده تناسبی – انتگرال – مشتق گیر استفاده می کند. شار موتور توسط جریان محور مستقیم کنترل...

کنترل برداری SVPWM برای موتور القایی سه فاز بدون نیاز به انکودر

موتور توسط یک اینورتر SVPWM به حرکت در می آید. در این شبیه سازی از سنسور استفاده نشده است. این الگوریتم بدون سنسور که جهت تخمین شار و تخمین سرعت به کار می رود بسیار توانمند است و بخوبی عمل می کند. در این شبیه سازی ابتدا شار و سرعت مطلوب بلوک Vector Control وارد می شود...