شبیه سازی کنترل ولتاژ موتور القایی تکفاز به کمک اینورتر در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

در این مدلسازی یک موترو القائی تکفاز با سیم پیچ اصل و سیم پیچ کمکی شبیه سازی شده است. سیم پیچ اصلی موتور مستقیما به برق ۱۱۰ ولت متصل شده و سیپ پیچ کمکی توسط یک اینورتر IGBT پل H که به یک یکسو ساز متصل است تغذیه می شود. مقدار اندازه و فاز مرجع بع سیم پیچ کمکی اعمال می...

شبیه سازی درایو تغذیه موتور القایی تکفاز به کمک کنترل برداری در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

در این مدلسازی یک موتور القائی تک فاز ۱٫۴ اسب بخار ۱۱۰ ولت و ۶۰ هرتز شبیه سازی شده است که توسط یک اینورتر کنترل شده با جریان تعذیه می شود. حلقه کنترل سرعت از یک تنطیم کننده تناسبی – انتگرال – مشتق گیر استفاده می کند. شار موتور توسط جریان محور مستقیم کنترل...

شبیه سازی وارد مدار شدن دیزل ژنراتور با ایجاد اتصال کوتاه در شبکه در نرم افزارMATLAB

در این شبیه سازی یک شبکه ۲۵KV که بصورت مدار معادل R-L مدلسازی شده است به کمک یک ترانسفورماتور ۶ مگاولت آمپر موتور القائی سه فاز را تغذیه می کند. پس از این که اتصال کوتاه سه فاز به زمین در محل خط واقع می شود دیژنکتور شبکه زا قطع می کند و دیزل ژنراتور جهت تغذیه موتور...

بررسی تاثیر اشباع در موتور القایی سه فاز در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

این شبیه سازی تاثیر اشباع را در یک موتور القایی سه فاز در شرایط کاری مختلف نشان می دهد. در مدلسازی از دور موتور القایی سه فاز مختلف استفاده شده است که یکی دارای اشباع و دیگری خطی است. هر دور ۱۵۰ اسب بخار، ۴۶۰ ولت و ۱۸۰۰ دور بر دقیقه ای هستند. استاتور هر دو موتور به یک...

کنترل دور موتور القایی به کمک اینورتر در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

در این شبیه سازی یک موتور القایی ۳ اسب بخار ۲۲۰ ولت ۱۷۲۵ دور بر دقیقه به کمک اینورتر PWM سینوسی کنترل دور می شود. اینورتر PWM به کمک بلوک استاندارد محیط سیمولینک ساخته شده است. بار اعمال شده به ماشین بصورت ثابت در نظر گرفته شده و به اندازه مقدار نال می باشد. شما...

مقایسه عملکرد موتور القایی تکفاز با خازن راه انداز و موتور القایی تکفاز با خازن دائمی در سیمولینک متلب

در این شبیه سازی عملکرد موتور القایی تکفاز مدلسازی شده است. در این مدل دو موتور القایی تکفاز که موتور بالایی دارای خازن راه انداز و موتور پائینی دارای خازن دائمی است نمایش داده شده است و قصد داریم عماکرد این دو موتور را با هم مقایسه کنیم. هر یک از موتور ها ۱/۴ اسب...