شبیه سازی اتصال نیروگاه بادی به شبکه قدرت به همراه پخش بار در محیط Simulink نرم افزار Matlab

در این شبیه سازی نحوه اتصال یک نیروگاه بادی ۹ مگاواتی به شبکه فدرت ۵ باسه نمایش داده شده است. این نیروگاه به فیدر ۲۵ کیلوولتی توزیع متصل شده و توان آن به شبکه قدرت ۱۲۰ کیلوولتی تزریق می شود. تولید توان در نیروگاه بادی به کمک یک ژنراتور آسنکرون انجام می شود. شبکه قدرت...

شبیه سازی اتصال نیروگاه بادی به شبکه قدرت به همراه پخش بار و محاسبه تلفات

در این شبیه سازی اتصال یک نیروگاه بادی به شبکه قدرت مدلسازی شده است. در مدلسازی از IGBT هفت لایه استفاده شده است و …. پخش بار و تلفات نیز در مدلسازی انجام شده است. شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. ? برخلاف سایت های دیگر که فایل...

شبیه سازی یک سیستم قدرت با وجود توربین بادی و سیستم فتوولتائیک در MATLAB

ما در این شبیه سازی سعی داریم یک سیستم قدرت در حالتی که هم صفحه فتوولتائیک  و هم توربین بادی به همراه خط انتقال وجود داشته باشد را شبیه سازی کنیم . شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. ? برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می...

شبیه سازی یک شبکه توزیع استاندارد در MATLAB

در این شبیه سازی قصد داریمتا یک شبکه توزیع کامل را شبیه ساری کنیم . این فایل یک شبکه توزیع بر مبنای استاندارد IEEE و ۱۴باسه تنظیم شده است .این شبکه شامل دیزل ژنراتور و ضفحات فتوولتائیک و باتری های ذخیره ساز انرژی شبیه سازی شده است . همچنین برای بهتر بودن نتایج بار های...

شبیه سازی استفاده از موتور القایی به عنوان ژنراتور بادی در sumilink نرم افزار matlab

شبیه سازی استفاده از موتور القایی به عنوان ژنراتور بادی در sumilink نرم افزار matlab در این فایل یک ماشین القایی به عنوان ژنراتور توربین بادی مورد استفاده قرار گرفته است.یک بلوک توربین ساده باری تبدیل سرعت باد به توان خروجی بر اساس مشخصه سرعت باد استفاده شده است.زمانی...

شبیه سازی اتصال نیروگاه بادی به شبکه با simulink نرم افزار matlab

در این فایل آمورشی به اتصال یک مزرعه بادی با توان ۱۰kw که با فاصله ۳۰ کیلومتری قرار دارد می پردازیم.یک مزرعه ۱۰MW که از پنج توربین بادی سنکرون ۲MW تشکیل شده استبه شبکه برق توزیع ۲۵kw توان تزریق میکند.الیته با خط انتقال ۳۰ کیلومتری و تغییر در سطح ولتاژ این کار را انجام...