مدلسازی مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) پر سرعت

این مدلسازی یک مبدل آنالوگ به دیجیتال پر سرعت را مدلسازی می کند. این مبدل از یک ADC ایده آل تشکیل شده است که خروجی آن به بافر وارد شده و سپس از بلوک Saturation عبور کرده و به کمیت دیجیتال تبدیل می شود. شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت...