شبیه سازی ساخت سه فاز با مدلاسیون بردار فضایی پالس عریض در نرم افزار MATLAB

در این شبیه سازی یک تکنیک ساده برای اجرای مدلاسیون بردار فضایی پالس عریض انجام شده است . به جهت این که این مدلاسیون به محاسبات ریاضی زیادی نیاز ندارد به راحتی توسط پردازنده های ساده و ارزان قسمت قابل اجراست . مسیر بردار فضایی مدلاسیون نیز رسم شده است . که می توان شاخص های متفاوت مدلاسیون با پارامتر های آن مقایسه شود .

مسیر بردار فضایی

مسیر بردار فضایی

ساخت pwm بردار فضایی

ساخت pwm بردار فضایی

فیلتر پایین گذر استفاده شده

فیلتر پایین گذر استفاده شده

ولتاژ های خط

ولتاژ های خط

سیگنال کنترلی

سیگنال کنترلی

<div id="1476537033347553"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/sTFeh?data[rnddiv]=1476537033347553&data[responsive]=yes"></script></div>

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

با عضویت ویژه در سایت MatlabFile به تمامی آرشیو فایل های موجود دسترسی پیدا کرده و قادر به دریافت تمام فایل های اجرایی متلب و آموزش های ویدیویی ارائه شده در این سایت خواهید بود.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربری