شبیه سازی نوار قلبی ecg با matlab در جهت شناسایی و شبیه سازی آریتمی های مختلف (بیماری های مختلف) قلب

در این شبیه سازی هدف تولید شکل موج های ecg مختلف است که بر اساس آریتمی مختلف قلب ساخته می شود که می توان شکل موج خاصی (قلب نا سالم) را با شکل موج ecg قلب سالم مقایسه کرد . هدف از این شبیه سازی علاوه بر صرفه جویی در زمان باعث کاهش مشکلات گرفتن سیگنال ecg به روش های تهاجمی و غیر تهاجمی می شود و می توان بیماری های مختلف قلبی و همچنین سیگنال ecg  را بدون داشتن سیگنال ecg شبیه سازی کرد.

تحلیل سیگنال بر اساس سری فوریه است .

همان طور که می دانیم یک سیگنالل فلبی سالم

fig

که ویژگی های آن

a_pwav=0.25;

d_pwav=0.09;

t_pwav=0.16;

a_qwav=0.025;

d_qwav=0.066;

t_qwav=0.166;

a_qrswav=1.6;

d_qrswav=0.11;

a_swav=0.25;

d_swav=0.066;

t_swav=0.09;

a_twav=0.35;

d_twav=0.142;

t_twav=0.2;

a_uwav=0.035;

d_uwav=0.0476;

t_uwav=0.433;

و هنگاممی که بیماری قلبی فرد مبتلا باشد در این ویژگی ها دچار تغییر می شود و با تغییر این مقادیر می توان بیماری قلبی متفائت را شبیه سازی کرد

در فیلم به شبیه سازی سیگنال معمولی را با این برنامه شبیه سازی می کنیم .

<div id="14729945908086895"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/kjfXi?data[rnddiv]=14729945908086895&data[responsive]=yes"></script></div>

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

با عضویت ویژه در سایت MatlabFile به تمامی آرشیو فایل های موجود دسترسی پیدا کرده و قادر به دریافت تمام فایل های اجرایی متلب و آموزش های ویدیویی ارائه شده در این سایت خواهید بود.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربری

چند تصویر از شبیه سازی