بررسی تاثیر UPFC در یک خط 100 کیلومتری

در سالهاي اخير مشكلات انرژي، محيط زيست و هزينه، احداث نيروگاهها و خطوط انتقال جديد را با مشكل روبرو كرده است در حالي كه تقاضاي توان در حال افزايش بود. اين وضعيت يك بازبيني كلي بر مفهوم متداول سيستم قدرت را ايجاب كرد و تلاش براي رسيدن به قابليت انعطاف بيشتر و استفاده بهتر از سيستمهاي قدرت موجود را افزايش داد.
با پيشرفتهاي به وجود آمده در تكنولوژي ساخت قطعات نيمه هادي توان بالا و الگوريتمهاي كنترلي، اين تكنولوژيها كاربرد وسيعي در انتقال HVDC و ساير طرحهاي سيستم قدرت داشت، و تاثير قابل توجهي در انتقال ac با استفاده از جبرانسازهاي استاتيكي وار(SVC) ايجاد كرد. اما جبرانسازهاي استاتيكي فقط يكي از 3 پارامتر مهم (ولتاژ، امپدانس و زاويه فاز) تعيين كننده پخش توان در سيستمقدرتac را كنترل ميكردند؛ دامنه ولتاژ در ترمينالهاي منتخب خط انتقال. ملاحظات تئوري و مطالعاتسيستمهاي اخير بيان ميكند كه پيچيدگي بيش از حد سيستم قدرت ac به هم چسبيده، اهداف كنترلي مطلوبي را براي قابليت استفاده و عملكرد قابل انعطاف سيستم به همراه دارد، كه كنترل بلادرنگ امپدانس خط و زاويه فاز را ممكن ميكند. از اينرو مفهوم سيستمهاي انتقال ac قابل انعطاف (FACTS) ارائه شد، كه شامل استفاده از قطعات الكترونيك قدرت توان بالا و مراكز كنترلي پيشرفته، براي افزايش توانايي انتقال توان سودمند تا حد حرارتي خط ميباشد. در درون چارچوب FACTS استفاده از جبرانسازهاي سري كنترل شونده توسط تريستور براي كنترل امپدانس خط، ترانسهاي تغيير سطح كنترل شونده توسط تريستور جهت كنترل زاويه فاز و ساير قطعات كنترل شونده توسط تريستور براي جلوگيري از اضافه ولتاژ و متوقف كردن تغييرات ديناميكي مورد استفاده قرار گرفت. همچنينSVC ها و ساير جبرانسازهاي كنترل شونده تريستوري كه جهت كنترل پخش توان ايجاد شدند (شامل جبرانسازهاي سري و شيفت فازها) سرعت لازم را جهت كنترل بلادرنگ داشتند. بنابه دلايل هارمونيك زائي و سرعت نه چندان بالاي SVC و همچنين عدم جبرانسازي در ولتاژها و جريانهاي كم، و با الهام از روش جبرانسازي كندانسور سنكرون، ايده جبرانسازهاي استاتيكي بر پايه مبدلهاي منبع ولتاژ و داراي منبع ذخيره كننده انرژي نظير STATCOM (جهت جبرانسازي موازي) و SSSC (جهت جبرانسازي سري) مطرح شد. اين جبرانسازها به صورت كاملاً ديناميك و بلادرنگ عمل كرده و با تزريق جريان(STATCOM) يا ولتاژ(SSSC) به سيستم، و جبرانسازي راكتيو خط، باعث افزايش قدرت انتقالي خط، افزايش پايداري ولتاژ، جبرانسازي نوسانات توان و افزايش پايداري گذرا ميشوند. ولي مشكلي كه در مورد اين جبرانسازها وجود داشت عدم توانائي آنها در كنترل مستقل توان اكتيو و راكتيو خط بود. در نهايت طرح كنترلر يكپارچه پخش توان (UPFC) جهت جبرانسازي سري و موازي به صورت همزمان مطرح شد. در واقع UPFC براي كنترل بلادرنگ و جبرانسازي ديناميكي سيستم انتقال ac به وجود آمد.  از نقطه نظر عملكرد،UPFC توانائي كنترل انتخابي يا همزمان همه پارامترهاي تاثير گذار در پخش توان در طول خط (ولتاژ، امپدانس خط و زاويه فاز) را دارد. همچنين ميتواند توان اكتيو و راكتيو جاري در خط را به طور مستقل از هم كنترل نمايد.

در این شبیه سای قصد بررسی تاثیر یک upfc بر روی یک خط انتقال 100 کیلومتری را داریم.

<div id="14723914977894528"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/139ND?data[rnddiv]=14723914977894528&data[responsive]=yes"></script></div>

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

با عضویت ویژه در سایت MatlabFile به تمامی آرشیو فایل های موجود دسترسی پیدا کرده و قادر به دریافت تمام فایل های اجرایی متلب و آموزش های ویدیویی ارائه شده در این سایت خواهید بود.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربری

چند تصویر از شبیه سازی