این شبیه سازی یک شبکه قدرت دو خط را مدلسازی می کند و در آن تاثیر اتصال کوتاه تکفار به زمین را بررسی می کنم. دو خط موازی توان 3000 مگاوات را از نیروگاه که متشکل از 12 ژنراتور 350 مگاولت آمپری است به یک شبکه که با مدار معادل نشان داده شده است به یک شبکه که با مدار معادل نشان داده شده است منتقل می کند. سطح اتصال کوتاه این شبکه معادل 20 گیگاولت آمپر است. نیروگاه توسط یک ماشین سنکرون باراکتاس زیر گذرا 0.22 پریونیت مدلسازی شده است. این ژنراتور به کمک یک ترانسفورماتور ستاره مثلث به خطوط متصل شده است. هر یک از خطوط توسط دو راکتور موازی جبران سازی شده اند. در خروجی جریان آرک مربوط به خطا نمایش داده شده است.

<div id="14892395127323727"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/m9oZ5?data[rnddiv]=14892395127323727&data[responsive]=yes"></script></div>

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

با عضویت ویژه در سایت MatlabFile به تمامی آرشیو فایل های موجود دسترسی پیدا کرده و قادر به دریافت تمام فایل های اجرایی متلب و آموزش های ویدیویی ارائه شده در این سایت خواهید بود.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربری