این مدلسازی یک فیلتر هارمونیکی اکتیو (AHF) استاندارد را شبیه سازی می کند. این فیلتر توسط اینورتر IGBT و سلف سری در سمت AC ساخته شده است. بار مورد استفاده متشکل از دو یکسوساز دیودی است. فیلتر AHF از یک PLL جهت تولید یک منبع جریان سینوسی مرجع استفاده می کند. جریان خطای بین جریان بار و جریان مرجع توسط یک پول IGBT تولید می شود.

<div id="14892392112440525"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/qSFHy?data[rnddiv]=14892392112440525&data[responsive]=yes"></script></div>

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

با عضویت ویژه در سایت MatlabFile به تمامی آرشیو فایل های موجود دسترسی پیدا کرده و قادر به دریافت تمام فایل های اجرایی متلب و آموزش های ویدیویی ارائه شده در این سایت خواهید بود.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربری