در این شبیه سازی نحوه اتصال یک نیروگاه بادی 9 مگاواتی به شبکه فدرت 5 باسه نمایش داده شده است. این نیروگاه به فیدر 25 کیلوولتی توزیع متصل شده و توان آن به شبکه قدرت 120 کیلوولتی تزریق می شود. تولید توان در نیروگاه بادی به کمک یک ژنراتور آسنکرون انجام می شود. شبکه قدرت 120 کیلوولتی به کمک یک منبع ولتاژ اندواکتیو مدلسازی شده است. علاوه بر نیروگاه بادی یک نیروگاه 150 مگاواتی نیز بار شبکه را تغذیه می کند. در خروجی نتایج حاصل از پخش بار برای هر یک از پالس ها و همچنین خروجی توان اکتیو و سرعت روتور ژنراتور ها نمایش داده شده است.

<div id="14892394583226781"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/JkHWb?data[rnddiv]=14892394583226781&data[responsive]=yes"></script></div>

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

با عضویت ویژه در سایت MatlabFile به تمامی آرشیو فایل های موجود دسترسی پیدا کرده و قادر به دریافت تمام فایل های اجرایی متلب و آموزش های ویدیویی ارائه شده در این سایت خواهید بود.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربری