این شبیه سازی نحوه کوپل مکانیکی بین یک ژنراتور سنکرون به همراه سیستم تحریک با یم کوتور دیزل در نرم افزار متلب نشان می دهد. در ژنراتور های بزرگ جهت اینکه رینگ ها حذف شوند حریان تحریک به کمک یک ماشین سنکرون کوچک متصل به شافت ژنراتور تامین می شود. خروجی این ژنراتور کوچک توسط دیود های گردان یکسو می شود. ژنراتور سنکرون اصلی توسط یک موتور دیزل که دارای تنظیم سرعت ایت گردانده می شود. نحوه کوپل مکانیکی این ادوات به کمک نرم افزار متلب شبیه سازی شده است.

<div id="14874867211145998"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/aNBgn?data[rnddiv]=14874867211145998&data[responsive]=yes"></script></div>

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

با عضویت ویژه در سایت MatlabFile به تمامی آرشیو فایل های موجود دسترسی پیدا کرده و قادر به دریافت تمام فایل های اجرایی متلب و آموزش های ویدیویی ارائه شده در این سایت خواهید بود.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربری