در این شبیه سازی عملکرد … ولتاژ جهت تثبیت ولتاژ خروجی مدلسازی شده است. این بلوک استفاده شده یه عنوان دیود زنر هر سه ناحیه عملکرد دیود زنر که قسمت بتیتس مستقیم، بایاس معکوس قبل از شکست و بایاس معکوس پس از شکست را نشان می دهد. در این فایل از یک منبع ولتاژ AC قابل برنامه ریزی که متصل به یک ترانسفورماتور است استفاده شده است. خر.جی ترانسفورماتور توسط یک پل دیودی یکسو شده و توسط یک خازن مقدار …. آن را کاهش می دهد و سپس توسط دیود زنر خروجی کاملا صاف می شود. بعد از زمان 0.1 ثانیه خروجی ولتاژ تا حدی زیاد می شود که دیود زنر دچار خطا می گردد.

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

با عضویت ویژه در سایت MatlabFile به تمامی آرشیو فایل های موجود دسترسی پیدا کرده و قادر به دریافت تمام فایل های اجرایی متلب و آموزش های ویدیویی ارائه شده در این سایت خواهید بود.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربری