در این شبیه سازی تاثیر خطای اتصال کوتاه برروی یک برکر نشان داده شده است. در شبیه سازی ار دو مدار مشابه استفاده شده است و در این دو مدار از دو مدل آرک Cassie و Mayr استفاده شده است. این مدل نشان می دید که هنگام اتصال کوتاه در شبکه چرا اتفاقی برای برکر رخ می دهد.

<div id="14870615727767494"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/aWz0O?data[rnddiv]=14870615727767494&data[responsive]=yes"></script></div>

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

با عضویت ویژه در سایت MatlabFile به تمامی آرشیو فایل های موجود دسترسی پیدا کرده و قادر به دریافت تمام فایل های اجرایی متلب و آموزش های ویدیویی ارائه شده در این سایت خواهید بود.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربری