با توجه به این که بسیاری از بارها غیر خطر هستند این موجب می شود که جریان کشیده سده از شبکه توزیع غیر سینوسی (دارای هارمونیک) باشد. به کمک فیلتر اکتیو که بصورت موازی با شبکه توزیع قرار می گیرد قصد داریم تا جریان شبکه را بصورت سینوسی در آوریم. در خروجی ایم مدلسازی جریان خط بعد از قرار دادن فیلتر اکتیو و جریان غیر خط بار و جریان عبوری از فیلتر نمایش داده می شود.

<div id="14870613729846831"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/lyoBd?data[rnddiv]=14870613729846831&data[responsive]=yes"></script></div>

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

با عضویت ویژه در سایت MatlabFile به تمامی آرشیو فایل های موجود دسترسی پیدا کرده و قادر به دریافت تمام فایل های اجرایی متلب و آموزش های ویدیویی ارائه شده در این سایت خواهید بود.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربری