در این فایل دو مدل ساده جهت نشان دادن مشخصات الگوریتم تکرار پایه از جمله ترانهای ماتریس ژاکوبین برای Invers Kinematics بخ روش شبیه معکوس و میرایی با حداقل مربعات (DLS) وجود دارد.

مزایا و معایب می تواند برای یک سریال زنجیره های Two-Links و Three-Links مقایسه شود. در مدل دوم روش Gradiunt-Projection جهت بهره برداری افزونگی توسعه یافته است.

<div id="14862823131876260"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/GbhwM?data[rnddiv]=14862823131876260&data[responsive]=yes"></script></div>

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

با عضویت ویژه در سایت MatlabFile به تمامی آرشیو فایل های موجود دسترسی پیدا کرده و قادر به دریافت تمام فایل های اجرایی متلب و آموزش های ویدیویی ارائه شده در این سایت خواهید بود.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربری