در این فایل یک موتور سنکروم سه فاز از نوع مغناطیس دائم بصورت دینامیکی مدلسازی شده است. در خروجی این شبیه سازی گشتاور الکترومفناطیسی، سرعت و جریان استاتور نمایش داده می شود.

در مدلسازی ابتدا تبذیل abc به dg انجام می شود سپس محاسبات گشتاور انجام گرفته و گشتاور داخلی موتور با گشتاور بار مقایسه شده و مقدار زاویه توان بدست می آید.

<div id="14862823783046687"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/1FPpo?data[rnddiv]=14862823783046687&data[responsive]=yes"></script></div>

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

با عضویت ویژه در سایت MatlabFile به تمامی آرشیو فایل های موجود دسترسی پیدا کرده و قادر به دریافت تمام فایل های اجرایی متلب و آموزش های ویدیویی ارائه شده در این سایت خواهید بود.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربری