آموزش نکات مهم و متفاوت رسم مکان هندسی ریشه‏ ها در نرم افزار Matlab

با عضویت ویژه در سایت MatlabFile به تمامی آرشیو فایل های موجود دسترسی پیدا کرده و قادر به دریافت تمام فایل های اجرایی متلب و آموزش های ویدیویی ارائه شده در این سایت خواهید بود.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربری

مدت زمان:  50 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: دکتر حامد چنارانی
نام فایل: HCM2680

دکتر حامد چنارانی

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

رسم مکان هندسی ریشه ‏ها در این بخش هدف آموزش بوده است. چرا که با تحلیل درست مکان هندسی ریشه های یک سیستم می توان پایداری حلقه بسته آن را بررسی نمود. از این رو مثال های زیادی در این ویدئو آموزشی مورد بررسی قرار گرفته اند. در این جهت، از نرم افزار Matlab نسخه 2017 برای ترسیم مکان هندسی سیستم ها با توصیف تابع تبدیل و فضای حالت استفاده شده است. همچنین، سیستم های مینیمم فاز و نامینیمم فاز مورد بررسی قرار گرفته اند. مکان هندسی ریشه ها برای سیستم های نامینیمم فاز ترسیم شده و این مورد نیز با ذکر مثال آموزش داده شده است. در پایان این بخش از آموزش به بررسی سیستم های دارای تاخیر پرداخته ایم که نحوه تقریب و شبیه سازی این دسته از سیستم ها در محیط M-File نرم افزار Matlab نیز آموزش داده شده است.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین برق و مکانیک

فهرست مطالب

آموزش نکات مهم و متفاوت رسم مکان هندسی ریشه‏ ها در نرم افزار Matlab 2017

◄ بیان هدف رسم مکان هندسی ریشه ها
◄ توضیح مراحل رسم مکان هندسی ریشه ها
◄ نحوه رسم مکان هندسی ریشه ‏ها در نرم افزار Matlab 2017
◄ رسم مکان هندسی ریشه‏ها به ازای محدوده مشخصی از بهره سیستم
◄ رسم مکان هندسی ریشه ‏ها برای توصیف فرم فضای حالت سیستم‏ها
◄ بررسی پایداری حلقه بسته سیستم‏ها از روی مکان هندسی ریشه ‏ها
◄ محاسبه مقدار بهره سیستم حلقه بسته به ازای یک نقطه‏ی مشخص در مکان هندسی
◄ معرفی سیستم‏های مینیمم فاز و نامینیمم فاز
◄ رسم مکان هندسی ریشه ‏ها برای سیستم‏ های نامینیمم فاز
◄ بررسی محدوده پایداری یک هواپیمای خودکار با استفاده از مکان هندسی ریشه ‏ها
◄ بررسی سیستم‏های دارای تاخیر یا زمان مُرده
◄ تقریب زمان مُرده در نرم افزار Matlab 2017

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید