شبیه سازی تست حوزه فرکانس و زمان خط تک فاز در نرم افزار Matlab

CT دراین شبیه سازی درحالت اندازه گیری جریان سلف متصل به شبکه 20KV است رنج اندازه گیری ترانسفوماتور 2000/5 است.سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور یک دور دارد ودرحال عبور ازهسته حلقوی ترانس است وبه حالت سری با سلف 3/69 کیلو وار متصل شده است.سیم پیچ قسمت دوم 400 دور دارد ومقاومت درحالت اتصال کوتاه اهم است.سنسور ولتاژ که به قسمت دوم ترانس متصل است بایک ولتاژ متناسب با جریان اولیه را بخواند.درحالت پایدار جریان درقسمت ثانویه ترانس 2000=2/5A/ 1000*5(ولتاژ پیک 54/3 یا 2/5rrms)

با کلیک  بر روی کادر CT میتوانید قسمت 1  را مشاهده کرد.این ترانسفورماتور اندازه گیری در 10pu به حالت اشباع میرود.کلید که درحالت سری به قسمت ثانویه CT متصل است درحالت نرمال بسته است.واین کلید زمان که ولتاژ از حد نرمال خود بالاتر برود وبرای آسیب ندیدن CT استفاده شده است.

<div id="14787953078162011"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/62ySj?data[rnddiv]=14787953078162011&data[responsive]=yes"></script></div>

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

با عضویت ویژه در سایت MatlabFile به تمامی آرشیو فایل های موجود دسترسی پیدا کرده و قادر به دریافت تمام فایل های اجرایی متلب و آموزش های ویدیویی ارائه شده در این سایت خواهید بود.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربری

چند تصویر از شبیه سازی