متفرقه

فایل های شبیه سازی شده با نرم افزار Matlab

شبیه سازی یک موتور پله ای به همراه درایو تغذیه آن در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

این مثال یک موتور پله ای به همراه درایو تغذیه آن را شبیه سازی می کند. درایو تغذیه به کمک مبدل های PWM ماسفت پل H طراحی شده است. تغذیه DC دارای ولتاژ 28 ولت است. جریان موتور مستقلا به کمک دو کنترلر که سیگنال های درایو ماسفت ها را تغذیه می کند، تنظیم می شود. فرکانس...

بیشتر بخوانید

مدلسازی سیستم خنک کننده موتور خودرو در نرم افزار متلب

دز این شبیه سازی سیستم خنک کننده موتور حوردو در نرم افزار متلب مدلسازی شده است. فسمت های مختلف خودرو از جمله رادیاتور، ترموستات، شلنگ های رابط، سرد کننده و پمپ در این مدلسازی وجود دارد. حرارت بصورت سیال از موتور به سمت رادیاتور جاری می شود و مسیر عبور هنگامی که دما به...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی سلول سوختی ترن برقی (FCV) در نرم افزار متلب

در این مدلسازی سیستم سوختی مربوط به وسیله نقلیه برقی شبیه سازی شده است. بطوری که مقادیر شتاب، کنترل سرعت، شارژ مجدد باتری مدنظر قرار گرفته است. فسمت الکتریکی در شبیه سازی شامل پهار بخش موتور ااکتریکی، باتری، سلول سوختی و مبدل DC به DC می باشد. شما میتوانید تنها با یک...

بیشتر بخوانید

مدلسازی شارژر باطری در دو مد مختلف

این شارژردر دو مد CC و CV کار می کند. مد CC جریان روی 100A و ولتاژ روی 58v است. مد CV واتلژ روی 58v و حریان 5A است. در شبیه سازی از یک مبدل Boost و در ازایه یک فیلتر شستفاده شده است و کنترلر سیگنال مناسب را به تولید کننده موج PWM می دهد. شما میتوانید تنها با یک کلید...

بیشتر بخوانید

مثال هایی از الگوریتم تکرار برای inverse Kinematics

در این فایل دو مدل ساده جهت نشان دادن مشخصات الگوریتم تکرار پایه از جمله ترانهای ماتریس ژاکوبین برای Invers Kinematics بخ روش شبیه معکوس و میرایی با حداقل مربعات (DLS) وجود دارد. مزایا و معایب می تواند برای یک سریال زنجیره های Two-Links و Three-Links مقایسه شود. در...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی اتصال پیل سوختی اکسید جامد به شبکه سه فاز (شبیه سازی در simulink)

در این فایل به شبیه سازی اتصال یک پیل سوخت اکسید جامد انجام شده است.در اصل این فایل شبیه سازی یک مقاله elsevier است که می توانید از اینجا دانلود کنید.در این فایل پیل سوختی SOFC به وسیله اینوتر IGBT به شبکه متصل می شود.سوئیچ های استفاده شده مدل هیسترزیس است.در شبکه...

بیشتر بخوانید