تولید پراکنده

فایل های شبیه سازی شده با نرم افزار Matlab

شبیه سازی یک سیستم قدرت با وجود توربین بادی و سیستم فتوولتائیک در MATLAB

ما در این شبیه سازی سعی داریم یک سیستم قدرت در حالتی که هم صفحه فتوولتائیک  و هم توربین بادی به همراه خط انتقال وجود داشته باشد را شبیه سازی کنیم . شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂 برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی یک شبکه توزیع استاندارد در MATLAB

در این شبیه سازی قصد داریمتا یک شبکه توزیع کامل را شبیه ساری کنیم . این فایل یک شبکه توزیع بر مبنای استاندارد IEEE و ۱۴باسه تنظیم شده است .این شبکه شامل دیزل ژنراتور و ضفحات فتوولتائیک و باتری های ذخیره ساز انرژی شبیه سازی شده است . همچنین برای بهتر بودن نتایج بار های...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی استفاده از سیستم های برق متنوع (دیزل و گاز) در تامین برق

این مثال نحوه عملکرد یک سیستم محرکه الکتریکی با بارپایه و بار متصل به یک هتل و همراه تولبد کننده هیدرولیکی را نشان می دهد. اجزای اصلی این سیست عبارت است از : توربین گاز از نوع  ROUND ROTOR ALTERMATOR  با ظرفیت   ۳۰MVA دیزل ژنراتور قطب برجسته با ظرفیت  ۵MVA بار پایه...

بیشتر بخوانید