توربین بادی

فایل های شبیه سازی شده با نرم افزار Matlab

شبیه سازی اتصال نیروگاه بادی به شبکه قدرت به همراه پخش بار در محیط Simulink نرم افزار Matlab

در این شبیه سازی نحوه اتصال یک نیروگاه بادی ۹ مگاواتی به شبکه فدرت ۵ باسه نمایش داده شده است. این نیروگاه به فیدر ۲۵ کیلوولتی توزیع متصل شده و توان آن به شبکه قدرت ۱۲۰ کیلوولتی تزریق می شود. تولید توان در نیروگاه بادی به کمک یک ژنراتور آسنکرون انجام می شود. شبکه قدرت...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی اتصال نیروگاه بادی به شبکه قدرت به همراه پخش بار و محاسبه تلفات

در این شبیه سازی اتصال یک نیروگاه بادی به شبکه قدرت مدلسازی شده است. در مدلسازی از IGBT هفت لایه استفاده شده است و …. پخش بار و تلفات نیز در مدلسازی انجام شده است. شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂 برخلاف سایت های دیگر که فایل...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی یک سیستم قدرت با وجود توربین بادی و سیستم فتوولتائیک در MATLAB

ما در این شبیه سازی سعی داریم یک سیستم قدرت در حالتی که هم صفحه فتوولتائیک  و هم توربین بادی به همراه خط انتقال وجود داشته باشد را شبیه سازی کنیم . شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂 برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی یک شبکه توزیع استاندارد در MATLAB

در این شبیه سازی قصد داریمتا یک شبکه توزیع کامل را شبیه ساری کنیم . این فایل یک شبکه توزیع بر مبنای استاندارد IEEE و ۱۴باسه تنظیم شده است .این شبکه شامل دیزل ژنراتور و ضفحات فتوولتائیک و باتری های ذخیره ساز انرژی شبیه سازی شده است . همچنین برای بهتر بودن نتایج بار های...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی استفاده از موتور القایی به عنوان ژنراتور بادی در sumilink نرم افزار matlab

در این فایل یک ماشین القایی به عنوان ژنراتور توربین بادی مورد استفاده قرار گرفته است.یک بلوک توربین ساده باری تبدیل سرعت باد به توان خروجی بر اساس مشخصه سرعت باد استفاده شده است.زمانی که سرعت باد بالاتر از حد مجاز یا کمتر از حد مجاز می شود توان اکتیو تولیدی برابر صفر...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی اتصال نیروگاه بادی به شبکه با simulink نرم افزار matlab

در این فایل آمورشی به اتصال یک مزرعه بادی با توان ۱۰kw که با فاصله ۳۰ کیلومتری قرار دارد می پردازیم.یک مزرعه ۱۰MW که از پنج توربین بادی سنکرون ۲MW تشکیل شده استبه شبکه برق توزیع ۲۵kw توان تزریق میکند.الیته با خط انتقال ۳۰ کیلومتری و تغییر در سطح ولتاژ این کار را انجام...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی یک نیروگاه بادی همراه با DFIG (همراه با شبیه سازی در حالت خطا)

یکپارچگی منابع تولید برق بادی و شبکه الکتریکی، به علت مزایای زیست محیطی این منبع تجدید پذیر، با سرعتی زیاد در حال رشد و توسعه است. توربین های بادی سرعت متغیر به دلیل کیفیت توان بهتر به سرعت در حال جایگزینی به جای توربین های بادی سرعت ثابت هستند و از طرف...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی توربین بادی ۱٫۵MW با درایور مستقیم متصل به PMSG (مغناطیس دائم)

همان طور که می دانیم شبیه سازی های زیادی برای موتور مغناطیس دائم انجام شده ولی همواره شبیه سازی با جزئیات این موتور به سختی انجام می گیرد.برای همین این شبیه سازی سیع شده که با جزییات تمام انجام گیرد شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂...

بیشتر بخوانید