این فیلم ها یک سیستم مدیریت حضور و غیاب مبتنی بر دوربین CCTV را با استفاده از تشخیص چهره راه اندازی کرده است. تصاویر ورودی از طریق دوربین CCTV به دست می آیند


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید