این یک پروژه است که با استفاده از هر وب کم بی متصل شده با کامپیوتر این برنامه مبتنی بر gui به صورت خودکار یک چهره را شناسایی می کند و آن را با پایگاه داده ایجاد می کند.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید