تشخیص چهره Matlab
ارائه پروژه گروهی
تشخیص چهره در زمان واقعی + ردیابی + شناسایی
تشخیص چهره با استفاده از viola johns ،
ردیابی با استفاده از نقاط بردار eigen


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید