این شبیه سازی یک شبکه قدرت دو خط را مدلسازی می کند و در آن تاثیر اتصال کوتاه تکفار به زمین را بررسی می کنم. دو خط موازی توان ۳۰۰۰ مگاوات را از نیروگاه که متشکل از ۱۲ ژنراتور ۳۵۰ مگاولت آمپری است به یک شبکه که با مدار معادل نشان داده شده است به یک شبکه که با مدار معادل نشان داده شده است منتقل می کند. سطح اتصال کوتاه این شبکه معادل ۲۰ گیگاولت آمپر است. نیروگاه توسط یک ماشین سنکرون باراکتاس زیر گذرا ۰٫۲۲ پریونیت مدلسازی شده است. این ژنراتور به کمک یک ترانسفورماتور ستاره مثلث به خطوط متصل شده است. هر یک از خطوط توسط دو راکتور موازی جبران سازی شده اند. در خروجی جریان آرک مربوط به خطا نمایش داده شده است.

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت MatlabFile به تمامی فایل های موجود دسترسی پیدا کرده و قادر به دریافت تمام فایل های اجرایی متلب و آموزش های ویدیویی ارائه شده در این سایت خواهید بود.

 

دریافت فایل