شبیه سازی ربات دو لینکی در نرم افزار Matlab

مدت زمان:  37 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: دکتر حامد چنارانی
نام فایل: HCM2800

دکتر حامد چنارانی

حدود مسئولیت و شرایط استفاده:

کلیه اطلاعات، پروژه ها، گزارشها و محتوای ارائه شده در این پایگاه جنبه آموزشی داشته و به منظور ارتقاء علمی دانشجویان و محققان ارائه شده است. معتقدیم که برای تولید محتوای علمی با کیفیت مناسب، باید دسترسی سریع به کلیه تحقیقات قبلی فراهم باشد.

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

شبیه سازی ربات در مهندسی کنترل و مهندسی مکانیک یکی از دانش های مهم و کاربردی است. بخصوص برای بررسی صحت طراحی های انجام شده در این زمینه، کمک گرفتن از نرم افزار Matlab بسیار مفید است. بسیاری از مهندسین برای بررسی درستی طراحی ها در زمینه کنترل ربات و یا طراحی ربات از این نرم افزار قدرتمند استفاده می کنند. بنابراین در این آموزش از یک ربات دو لینکی برای شبیه سازی استفاده شده است تا علاوه بر آموزشی آسان، مفاهیم مهم در مورد فرم فضای حالت ربات دو لینکی نیز بیان شود. در این شبیه سازی از محیط سیمولینک نرم افزار Matlab استفاده شده و کاربرد بلوک Matlab Function نیز برای شما عزیزان شرح داده شده است.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین برق و مکانیک

فهرست مطالب

شبیه سازی ربات دو لینکی در نرم افزار Matlab

◄ توصیف معادلات دینامیکی ربات دو لینکی
◄ محاسبه فرم فضای حالت ربات دو لینکی
◄ استفاده از بلوک Matlab function
◄ شبیه سازی ربات در محیط Simulink

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید