یکی از معیارهای تعیین کننده کیفیت یک عکس، کنتراست(Contrast) است. کنتراست تنها عامل تعیین کننده کیفیت تصویر نیست، اما بدون شک یکی از مهمترین عوامل آن به شمار می‌رود. عموما، کنتراست نشانگر اختلاف بین روشنایی تاریکترین و روشنترین نقاط یک تصویر است. نتیجه پایین بودن کنتراست تصویر، کمبود محدوده تونال تصویر و در نهایت محو بودن تصویر خواهد بود. بهبود کنتراست تصویر باعث وسعت محدوده تونال تصویر و بهبود فوکوس می‌گردد. در این پروژه از روش تساوی هیستوگرام برای افزایش کنتراست تصاویر استفاده شده است که شما عزیزان می¬توانید به راحتی کدهای آن را از این قسمت دریافت نمایید.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید