تطبیق هیستوگرام یکی از ساده ترین روش های مکانی بهبود تصویر است که با توجه به هیستوگرام تصویر مرجع، کنتراست تصویر اولیه را بهبود می دهد. در روش های معمول تطبیق هیستوگرام، کاربر برای یافتن مناسب ترین تصویر مرجعی که بهتر از سایر تصاویر هدف، کنتراست تصویر را بهبود ببخشد، نیازمند انجام چندین آزمایش با عکس های گوناگون روی تصویر اولیه است. این پروژه به بررسی این موضوع در نرم افزار متلب می¬پردازد.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید